Administratieve lasten

Voor de helft van de UNIZO-ondernemers is administratieve rompslomp één van de grootste bekommernissen. En ze hebben gelijk. Uit verschillende toonaangevende rapporten blijkt dat de administratieve lasten zijn toegenomen en hoger liggen dan in de omringende landen. Dit heeft niet enkel een invloed op de ondernemerszin, maar minstens even belangrijk, ze zijn nefast voor de (internationale) competitiviteit van onze ondernemers. UNIZO stelt daarom enkele concrete beleidsmaatregelen voor die er samen voor moeten zorgen dat de administratieve rompslomp structureel wordt afgebouwd. 

Wat zijn onze maatregelen?

  1. Administratieve vereenvoudiging bovenaan de politieke agenda en een brede basis in de regeerakkoorden!
  2. Sectoranalyses. Door praktijkonderzoek wordt de totale regeldruk van een ondernemer in een bepaalde sector in kaart gebracht. Hierdoor kan op korte termijn worden ingespeeld op diens grootste frustraties en knelpunten die soms op eenvoudige wijze aan te pakken zijn.
  3. 1 euro erbij = 3 euro eraf. Administratieve lasten kunnen worden vertaald in een effectieve kost voor de ondernemer. Welnu: Voor elke euro extra aan nieuwe lasten, moet er minstens 3 euro aan bestaande lasten verdwijnen.  Op die manier verplichten we overheden o.a. om ook aan niet-regelgevende manieren te denken wanneer ze bepaalde beleidsdoelen willen bereiken.
  4. Kwaliteitsvolle wetgeving. Impactanalyses moeten een sterkere plaats krijgen in het beleidsproces. Een regelgevingsagenda kan hierbij helpen. Ook moet ons land die impactanalyses doorvoeren op voorstellen van Europese wetgeving. Zo kan ons land gefundeerd aan de onderhandelingstafel aanschuiven.
  5. Een betere publieke digitale dienstverlening (e-government).  Digitalisering moet leiden tot vereenvoudiging. UNIZO pleit hier voor een digitaal ondernemersprofiel voor elke ondernemer over bestuursniveaus heen, met de nadruk op de customer journey en life events.  E-government zal de komende jaren ook op Europees niveau centraal staan (via de verplichtingen rond de European Single Digital Gateway). België moet de kans grijpen om zich als ondernemersland te profileren.

Lees ons volledige dossier! 

50 gevallen van administratieve rompslomp!

50 voorbeelden van absurde en overdreven administratieve rompslomp, van een lokale procedure tot Europese wetgeving. UNIZO bundelde concrete overlast van ondernemers om de politici van vandaag en morgen aan te sporen meteen werk te maken van een administratieve vereenvoudiging. 

Ik wil ze alle 50 lezen!

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is