Administratieve lasten

Voor de helft van de UNIZO-ondernemers is administratieve rompslomp één van de grootste bekommernissen. En ze hebben gelijk. Uit verschillende toonaangevende rapporten blijkt dat de administratieve lasten zijn toegenomen en hoger liggen dan in de omringende landen. Dit heeft niet enkel een invloed op de ondernemerszin, maar minstens even belangrijk, ze zijn nefast voor de (internationale) competitiviteit van onze ondernemers. UNIZO stelt daarom enkele concrete beleidsmaatregelen voor die er samen voor moeten zorgen dat de administratieve rompslomp structureel wordt afgebouwd. 

Wat zijn onze maatregelen?

  1. Administratieve vereenvoudiging bovenaan de politieke agenda en een brede basis in de regeerakkoorden!
  2. Sectoranalyses. Door praktijkonderzoek wordt de totale regeldruk van een ondernemer in een bepaalde sector in kaart gebracht. Hierdoor kan op korte termijn worden ingespeeld op diens grootste frustraties en knelpunten die soms op eenvoudige wijze aan te pakken zijn.
  3. 1 euro erbij = 3 euro eraf. Administratieve lasten kunnen worden vertaald in een effectieve kost voor de ondernemer. Welnu: Voor elke euro extra aan nieuwe lasten, moet er minstens 3 euro aan bestaande lasten verdwijnen.  Op die manier verplichten we overheden o.a. om ook aan niet-regelgevende manieren te denken wanneer ze bepaalde beleidsdoelen willen bereiken.
  4. Kwaliteitsvolle wetgeving. Impactanalyses moeten een sterkere plaats krijgen in het beleidsproces. Een regelgevingsagenda kan hierbij helpen. Ook moet ons land die impactanalyses doorvoeren op voorstellen van Europese wetgeving. Zo kan ons land gefundeerd aan de onderhandelingstafel aanschuiven.
  5. Een betere publieke digitale dienstverlening (e-government).  Digitalisering moet leiden tot vereenvoudiging. UNIZO pleit hier voor een digitaal ondernemersprofiel voor elke ondernemer over bestuursniveaus heen, met de nadruk op de customer journey en life events.  E-government zal de komende jaren ook op Europees niveau centraal staan (via de verplichtingen rond de European Single Digital Gateway). België moet de kans grijpen om zich als ondernemersland te profileren.

Lees ons volledige dossier! 

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

Doe de Red Tape Challenge!

Kan ook jij boeken schrijven over de administratieve rompslomp waarmee jij dagelijks te maken krijgt? Moet ook jij 100 keer dezelfde informatie aan overheden doorgeven? Dan ben jij de geknipte ondernemer om deel te nemen aan de Red Tape Challenge. UNIZO verzamelt klachten of verzuchtingen van ondernemers. Met die bundel zal ze naar de overheid stappen met de vraag om administratieve vereenvoudiging weer bovenaan de agenda te zetten. 

 

Stuur ons jouw klachten door mbt: 

  • administratieve lasten
  • gebrek aan digitalisering
  • schendingen ‘Only Once’ principe
  • inefficiënte of onduidelijke wetgeving
  • inefficiënte inspectiemechanismen

Bezorg ons jouw voorbeeld van rompslomp

 

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

 

Ik lees graag het volledige memorandum