Administratieve lasten

Ook kopzorgen over het teveel aan paperassen? Laat het ons weten via de UNIZO Red Tape Challenge! 

Ik doe mee! 

Drastische verlaging administratieve lasten en efficiëntere overheid

De administratieve lasten namen tussen 2014 en 2016 opnieuw toe, vooral ten koste van de kmo’s. Administratieve vereenvoudiging moet dus in de eerste plaats opnieuw bovenaan de politieke agenda worden geplaatst, met regeerakkoorden die concrete vereenvoudigingsinitiatieven bevatten.

UNIZO pleit daarbij voor een one in, three out regel zoals die in de UK en de USA bestaat: alle nieuwe maatregelen die de bedrijfswereld reguleren en waarvan verwacht wordt dat ze netto-directe kosten bezorgen aan ondernemingen, moeten gepaard gaan met maatregelen die drie keer zoveel kostenvermindering opleveren als er een kostentoename te verwachten is. Het naleven van deze regel wordt aangetoond in een regelgevingsimpactanalyse (RIA).

Het hele regelgevingsproces moet veel transparanter, waarbij altijd de kmo het uitgangspunt is (think small first). Een publiek beschikbare regelgevingsagenda bij het begin van de legislatuur, vaste verandermomenten waarop nieuwe wetgeving van kracht wordt en voldoende lange termijnen om ondernemers te helpen tijdig in te spelen op nieuwe wetgeving. Ook moet er een duidelijk engagement zijn van de nieuwe regeringen om de omzetting of toepassing van Europese wetgeving in eigen land niet nog strenger te maken (gold plating).

"ALLE NIEUWE MAATREGELEN DIE DE BEDRIJFSWERELD REGULEREN MOETEN GEPAARD GAAN MET MAATREGELEN DIE 3 KEER ZOVEEL KOSTENVERMINDERING OPLEVEREN"

Administratieve vereenvoudiging kan niet langer los worden gezien van een verdere digitalisering. De kmo’s moeten daarbij kunnen rekenen op een volledige en goed functionerende digitale overheid. Daarbij hoort een digitaal loket voor ondernemers over alle bestuursniveaus heen, en een eenmalige authentificatieverplichting. Verder moet de ondernemer kunnen rekenen op een sterk opendatabeleid van de overheid en een consequentere toepassing van het Only Once-principe (gegevens maar één keer moeten meedelen) door elke overheidsinstantie.

Het aanmoedigen van elektronische facturatie kan de administratieve last sterk verlagen. Daarbij moet ingezet worden op sensibilisering, facilitering en stimuleringsmaatregelen zoals kortere betalingstermijnen bij elektronische facturatie en het behoud van een verhoogde investeringsaftrek voor digitale vaste activa.

Meer algemeen moet de efficiëntie van de overheid omhoog, onder meer door een doorgedreven informatisering en de afbouw van overbodige bestuurlijke niveaus en instellingen. Dit zal ook de overheidsfinanciën ten goede komen. Op dit vlak pleit UNIZO overigens voor de strikte toepassing van de primaire uitgavennorm. De beheersing van de pensioenuitgaven vormen daarbij een grote uitdaging. Anderzijds moet er wel meer ruimte zijn voor overheidsinvesteringen, en dan in de eerste plaats investeringen die de productiecapaciteit van de economie ten goede komen, zoals o.a. infrastructuur.

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO voor de verkiezingen in mei naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

Ik lees graag het volledige memorandum