Klimaat

De opwarming van de aarde laat ook ondernemers niet onberoerd. Zij willen zich inzetten voor een meer duurzame samenleving.  Om de doelstellingen te halen die afgesproken werden op de Klimaatconferentie van Parijs zal een transitie nodig zijn waaraan iedereen moet meewerken. Daarom wil UNIZO samen met ondernemers en kmo's de handschoen opnemen!