Mobiliteit

Enkel gedurfde beslissingen leiden tot een meer duurzaam en vernieuwend mobiliteitsbeleid

België is één van de koplopers wat file betreft en de druk blijft maar toenemen, en dit terwijl het openbaar vervoer te kampen heeft met lage tevredenheids- en stiptheidscijfers.
 

UNIZO pleit voor een doortastend mobiliteitsbeleid, met gedurfde beslissingen die een kader creëren voor een duurzamer en vernieuwend mobiliteitsbeleid.

UNIZO kan zich vinden in een algemene slimme kilometerheffing, op voorwaarde dat er ook geïnvesteerd wordt in alternatieven voor wie zich nu met de wagen verplaatst, zoals een beter openbaar vervoer. De hoogte van de heffing moet afhankelijk zijn van de milieukenmerken van het voertuig en de plaats en tijd van verplaatsing. Een algemene slimme kilometerheffing vervangt bovendien het bestaande systeem van BIV en de vaste verkeersbelasting. Uiteraard mag de invoering niet gepaard gaan met nieuwe ‘niet-slimme’ heffingen, zoals de stadstol in het Brussels Gewest.

"MEER INVESTEREN IN HET OPENBAAR VERVOER IS NOODZAKELIJK"

De extra opbrengsten van de kilometerheffingen dienen volledig geïnvesteerd te worden in mobiliteit en infrastructuur, die aangepast moet worden aan de historische verkeersgroei en voorspelde toename van wagens en vrachtwagens die gepaard gaat met de economische groei. Meer investeren in het openbaar vervoer is noodzakelijk, zowel voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur en materieel als voor de verdere uitbouw van het netwerk.

Op vlak van duurzaamheid wil UNIZO een snelle uitbouw van het netwerk van publieke laadpalen en in het bijzonder snellaadpalen, onder meer door het stimuleren van private investeringen hierin. Lage emissiezones dienen overal in België en zoveel mogelijk in Europa volgens dezelfde regels te worden ingevoerd.

België is een logistiek cruciale regio met een uitgebreid en sterk geconcentreerd wegen- en spoorwegennet. Om die positie te versterken moet er volgens UNIZO blijvend geïnvesteerd worden in onderhoud van die weg- en spoorwegeninfrastructuur én in het wegwerken van de missing links. Voor vrachtwagens pleit UNIZO dan weer voor een verhoging van de gewichtslimiet naar 50 ton MTM, zoals in Wallonië reeds het geval is.

Ook voor de waterwegen vraagt UNIZO de nodige aandacht, onder meer door het wegwerken van knelpunten, zoals te kleine sluizen.

Voor UNIZO bestaat een gedurfd en vernieuwend mobiliteitsbeleid onder meer uit:

  • Samenhangende en stimulerende fiscale voordelen voor fietsleasing, autodelen, elektrische voertuigen…
  • Meer samenwerking tussen de diverse openbare vervoersmaatschappijen, een geïntegreerd tarief voor alle netten, investeringen in een betere doorstroming van het openbaar vervoer en een uitgebreider en efficiënter openbaarvervoersnet met aandacht voor nieuwe technologische mogelijkheden, een duidelijk kader voor MaaS (Mobility as a Service), MobiPunten op strategische plaatsen…
  • Investeren in betere en veiliger fietsinfrastructuur, een versnelde uitbouw van de fietssnelwegen en een veralgemening van de 120% fiscale aftrekbaarheid.

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO voor de verkiezingen in mei naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

Ik lees graag het volledige memorandum