Mobiliteit

Als er één probleem centraal zou moeten staan dan is het wel het mobiliteitsinfarct. Maar de meeste politieke partijen lijken in dit dossier al even stil te blijven staan als in de file. Zo gaan we ons de komende jaren nog méér vastrijden.  UNIZO vraagt een duidelijke lange én korte termijnvisie om ons opnieuw in beweging te krijgen.

UNIZO pleit voor een doortastend mobiliteitsbeleid, met gedurfde beslissingen die een kader creëren voor een duurzamer en vernieuwend mobiliteitsbeleid.

Lees hieronder onze voorstellen, bekijk het filmpje of lees alles rustig na in onze uitgebreide nota.

Onze voorstellen

  • 1% van bbp wordt besteed aan de aanleg en het onderhoud van transport- en vervoersinfrastructuur voor alle modi, van betere voetpaden tot efficiënte en betrouwbare nieuwe verbindingen voor het bus-, tram- en spoorvervoer. Investeringen in een duurzamer en kwalitatiever mobiliteitssysteem zullen bovendien een positieve impact hebben op de leefbaarheid en economie, onder meer door het verminderen of wegwerken van de files. Dit heeft volgens de OESO dan weer een positieve impact op het bbp.
  • Een intergewestelijk en algemeen mobiliteitspact met daarin concrete doelstellingen voor onze mobiliteit en ruimte, zoals het doortrekken van fietspaden en fietssnelwegen over de gewestgrenzen heen.
  • Doorgedreven samenwerking en afstemming tussen de verschillende regionale en nationale vervoersmaatschappijen en de mogelijkheid om met 1 ticket gebruik te maken van de diensten van de verschillende maatschappijen.
  • Gewestelijke Expresnetten (GEN) rond Antwerpen en Gent, waardoor er snellere en efficiëntere verbindingen komen tussen het centrum en de randgemeenten. Het GEN rond Brussel wordt eindelijk afgewerkt.
  • Vervolledigen van het netwerk van fietssnelwegen en het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk), verbeteren van de aansluitingen naar tewerkstellingspolen en bestaande fietspaden en een verdere uitbreiding van het netwerk.
  • Een (beter) kader voor nieuwe vormen van mobiliteit, zoals auto- en fietsdelen. Op deze manier kunnen bedrijven (fiscaal) gestimuleerd worden om binnen een duidelijk uitgewerkt kader nieuwe vormen van mobiliteit te omarmen als alternatief op de salariswagen of binnen het mobiliteitsbudget.
  • De invoering van een slimme en algemene kilometerheffing en het voorzien van voldoende alternatieve en efficiënte verplaatsingsmogelijkheden.
  • Investeringen in onze waterwegen. Zowel het vracht- als personenvervoer via het water worden gestimuleerd.

Wil je meer weten over deze voorstellen? 

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

 

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

 

Ik lees graag het volledige memorandum