Hoe wordt de personenbelasting berekend?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Het berekenen van de verschuldigde personenbelasting bestaat uit twee belangrijke berekeningen:

1) Bepaling van het belastbaar inkomen

In principe worden alle inkomsten (onroerende, roerende, beroeps- en diverse inkomsten) per partner samengeteld. Indien één van de partners (gehuwden of wettelijk samenwonenden) weinig of geen beroepsinkomsten heeft, wordt het huwelijksquotiënt toegepast; d.w.z. een gedeelte van de beroepsinkomsten van de partner met de hoogste inkomsten wordt overgeheveld naar de andere partner en belast aan een lager tarief (te beginnen in de laagste schijf).
Op het samentellen van alle inkomsten is er een belangrijke suitzondering, namelijk de inkomsten die afzonderlijk mogen belast worden tegen een verlaagd tarief.

De gezamenlijke belastbare inkomsten die blijken uit de aangifte mogen verminderd worden met een aantal toegelaten aftrekken, zoals bijvoorbeeld:

 • Forfaitaire kosten
 • Aftrekbare giften
 • Betaalde onderhoudsuitkeringen
 • Uitgaven voor kinderopvang
 • Intresten van (hypothecaire) leningen
 • Enz.

2) Berekening van de verschuldigde belasting op dat inkomen

Op het netto belastbaar inkomen wordt de basisbelasting berekend tegen de tarieven van toepassing voor dat aanslagjaar. Op de basisbelasting worden verminderingen toegestaan, voor zover ze van toepassing zijn op de situatie waarin de belastingplichtige zich bevindt.

Enkele voorbeelden van vermindering:

 • Belasting op de vrijgestelde som (d.i. de belasting op een niet belaste schijf van het inkomen)
 • Belasting op de verhoging van de vrijgestelde som voor kinderen ten laste
 • Kapitaalaflossingen, levensverzekeringspremies, pensioensparen
 • Vermindering van de belasting op vervangingsinkomsten
 • Dienstencheques, PWA-cheques
 • Uitgaven voor de beveiliging van de woning

Tenslotte wordt de uiteindelijk te betalen belasting bekomen door:

 • Toevoeging van eventuele belasting op afzonderlijk belaste inkomsten (zoals meerwaarden en vergoedingen) en de gemeentelijke opcentiemen

Aftrek van:

 • de gedane voorafbetalingen,
 • de ingehouden bedrijfsvoorheffing en
 • eventueel belastingkrediet

Wil je graag weten of je idee haalbaar is? Klik hier voor een individueel begeleidingstraject.

 

Meer over: Belastingen, Personenbelasting, Starten, Boekhouding, btw, belastingen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!