UNIZO Starterstool, neem een vliegende start met jouw eigen zaak!

Wil jij een onderneming starten in hoofd- of bijberoep? De gratis tool van UNIZO helpt je bij het uitschrijven van jouw ondernemingsplan, waardoor je beter voorbereid aan de opstart van jouw zaak kan beginnen. 

Eens alles is ingevuld, heb je een stevige basis voor de start van jouw onderneming. Met jouw persoonlijk plan kan je gerust naar de bank stappen om jouw ondernemingsidee echt concreet te maken. 

Start meteen met je ondernemingsplan

Een ondernemingsplan in 8 stappen

  • Een goed idee: omschrijving van jouw idee, je pitch, de sterktes en zwaktes van je idee
  • Missie, visie en strategie: de bestaansreden van je onderneming, je doelen en je toekomstvisie
  • Marktanalyse: doelgroepbepaling, leveranciers & partners, concurrenten, omgevingsanalyse, SWOT-analyse
  • Organisatieplan: vorm en sociaal statuut, tijdsbesteding
  • Marketing: producten en/of diensten, prijsbepaling, plaats, promotie, personeel
  • Financieel plan: omzetprognose, investeringen, financiering, break-even omzet, haalbaarheidstoets
  • Je onderneming: ondernemingsgegevens, persoonsgegevens
  • Start je onderneming: zakelijke bankrekening, ondernemingsnummer, UNIZO-lidmaatschap

Zet je idee op papier!

Voor je effectief aan je ondernemingsplan begint, is het aangewezen om al je ideeën - kort en krachtig - op papier te zetten. Het Business Model Canvas helpt jou om dit op een gestructureerde manier te doen. Via deze methodiek krijg je meer inzicht in de fundamenten van je ondernemingsplan.

Meer begeleiding bij jouw ondernemingsplan?

Je hebt nood aan ondersteuning bij het uitschrijven van je ondernemingsplan of aan een objectief klankbord? Dan is traject Starten iets voor jou! Met dit individele begeleidingstraject kan je rekenen op een mix van individuele coaching, advies en workshops. Een UNIZO-adviseur helpt je bij de uitwerking van jouw ondernemingsplan en stelt een plan van aanpak voor. Aan het einde van het traject ontvang je een kwalitatief adviesrapport over de haalbaarheid van jouw plannen.