De huurcalculator kan gebruikt worden voor alle huurcontracten (woninghuurovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten en andere huurcontracten volgens het artikel 1728bis van het Burgerlijk wetboek) waarbij de gezondheidsindex van toepassing is en er geen andere specifieke bepalingen staan in het huurcontract.

Hou wel even in de gaten dat de huurwet alleen toepasbaar is voor overeenkomsten gesloten na 1 januari 1984 waarbij de woning in België gelegen is en ook de hoofdverblijfplaats is van de huurder en mits de toestemming van de verhuurder.