Uit de UNIZO-enquête 2023: 

Bereikbaarheid is voor 56% van de ondernemers de belangrijkste prioriteit.
43% van de ondernemers geeft aan dat hun klanten, cliënten, patiënten of leveranciers hun zaak, praktijk of bedrijf moeilijk kunnen bereiken. In centrumsteden gaat dit tot 60%.

Voorstellen

Openbare werken en events

 • Betrek de ondernemers als stakeholder bij het bepalen van het eindresultaat van grote openbare werken, bij de fasering en de hinderbeperkende maatregelen.
 • Informeer, samen met UNIZO, de betrokken ondernemers tijdig over geplande openbare werken of grote events. 
 • Beperk de hinder bij events, grote festiviteiten en openbare werken zoveel mogelijk en voorzie alternatieven qua bereikbaarheid en parkeergelegenheid. 
 • Ondersteun commerciële acties. 

Circulatie

 • Onderteken voorafgaand aan grote bouwwerkzaamheden het VSV Charter werftransport. Het charter laat aannemers en gemeenten vooraf overleggen en duidelijke afspraken maken over het werfverkeer in schoolomgevingen. 
 • Ontwikkel in overleg met de ondernemers een aangepast circulatie- en parkeerplan (op maat van de lokale realiteit), met veilige fietsverbindingen, fietsstallingen, maar ook laad- en loszones, kortparkeergelegenheid voor klanten, patiënten en zorgverstrekkers en onthaalfaciliteiten voor autocars.
 • Neem bij het ontwikkelen van circulatie- en parkeerplannen en eventuele venstertijden de noden van de logistiek mee in rekening en stem dit af met de andere gemeenten in de vervoerregio. 
 • Zorg voor leesbare en logische bewegwijzering, ook binnen industriezones. 
 • Voer geen ondoordachte tonnagebeperkingen (denk aan onverwachte effecten op het collectief vervoer) in en stem alles goed af met de andere gemeenten in de vervoerregio. 
 • Voorzie in autovrije gebieden voor zorgverstrekkers dezelfde faciliteiten als voor taxi's. 
 • Denk aan de bereikbaarheid van bedrijventerreinen voor fietsers en het openbaar vervoer. 

Parkeren

 • Voorzie parkeren op bewonersplaatsen voor zorgverstrekkers en technici die een dringende interventie moeten uitvoeren. 
 • Voorzie ook parkeergelegenheid bij de wekelijkse markt en naar aanleiding van lokale festiviteiten. 

Gemeentelijke dienstverlening en administratie

 • Organiseer een toegankelijk en digitaal systeem voor inname openbaar domein.

Goede praktijken

Zo doen ze het in Brugge, Kinrooi, Oostende, Torhout, Boortmeerbeek, Rotselaar, Wevelgem en Zonhoven

Openbare werken en events

 • Stad Brugge werkte vlot samen met UNIZO bij de heraanleg van plein 't Zand. Daarin speelde UNIZO vooral een rol in de aangepaste terrastaks en bij de opmaak van een nieuw, gunstig terrasreglement. UNIZO was aanwezig op de werfvergaderingen en was een duidelijk aanspreekpunt voor handelaars, horeca, diensten en andere ondernemers. 
 • In Zonhoven hebben de lokale UNIZO-afdeling en de schepen Lokale Economie overleg gehad over de werken in het centrum. De plannen en fasering zijn uitgebreid voorgesteld tijdens een periodiek overleg en nadien op een bestuursvergadering. 
 • Vanuit UNIZO Kinrooi zijn er dan weer een aantal voorstellen gelanceerd. Zo kwam er de vraag om één duidelijk aanspreekpunt te hebben tijdens de werken en om de ondernemers voldoende te informeren over de voortgang en planning van de werkzaamheden.
 • Torhout organiseerde samen met de handelaars een “Welkom in Torhout” stickeractie én voorziet daarnaast ook een extra premie van 1000 euro, bovenop de hinder- en sluitingspremie.
 • UNIZO Kruisem organiseerde samen met de gemeente een consumentenactie tijdens de twee jaar durende wegenwerken. Er werd een gouden klinker gemaakt die maandelijks van winkel veranderde. De handelaar was op dat moment de handelaar in de kijker. Op het einde van de maand gaf die handelaar een prijs weg.
 • Naar aanleiding van grote rioleringswerken in Boortmeerbeek organiseerde de gemeente een alternatieve locatie voor het terras van een horecazaak in het centrum.

  

Circulatie

 • Onder andere Sint-Niklaas en Rotselaar engageren zich om te overleggen met de bouwsector om samen te werken aan veilige schoolomgevingen. Charter Werftransport | Rotselaar

Parkeren

Gemeentelijke dienstverlening en administratie

 

Ook interessant

UNIZO komt op

Ontdek hier wat een ondernemersvriendelijk beleid in steden en gemeenten inhoudt volgens UNIZO.

Download de brochure

Download hier de volledige brochure met goede praktijken voor een ondernemersvriendelijk beleid in steden en gemeenten. 

Lees meer over faire fiscaliteit

Krijg jij als ondernemer waar voor je belastinggeld? Welke belastingen kunnen naar beneden of moeten volgens jou worden afgeschaft om concurrentieel te blijven met andere steden en gemeenten? Is het allemaal duidelijk, administratief eenvoudig en voorspelbaar?