Wie komt in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor het HIB-label als je typerende kenmerken hebt van een ambachtsman/-vrouw. De beoordeling gebeurt door een HIB-medewerker die rekening houdt met jouw ‘verhaal’.

De kenmerken voor een HIB-er zijn:   

 • De ambachtsman is zelfstandige in hoofdberoep in België.
 • De ambachtsman heeft maximum 25 voltijdse (VTE) werknemers in dienst.
 • Het maakproces gebeurt voor minstens 50% met de hand.
 • De ambachtsman beheerst zelf het volledige maakproces.
 • Produceert bewust in België.
 • Een substantieel deel (30%) van het assortiment is handgemaakt.
 • De ambachtsman creëert een product met een gebruiksfunctie.
 • De ambachtsman creëert een uniek product met zijn ‘handtekening’.
 • Het maakproces betreft productie, restauratie of transformatie en dus geen pure assemblage.
 • De ambachtsman werkt op kleine schaal en streeft naar kwaliteit.
 • De ambachtsman heeft zijn kennis en vaardigheden aangeleerd door opleiding en ervaring.
 • Het gaat om maatwerk, geen massaproductie.
 • De ambachtsman gaat gepassioneerd en met kennis van zaken aan de slag.
 • De ambachtsman is zich goed bewust van zijn materiaalkeuze/grondstoffen.
 • Sommige sectoren komen niet in aanmerking voor het label, nl. horeca/traiteurs, bloemisten, landbouw, assembleurs, kunstenaars en fotografen.

Na een eerste interne screening wordt kenbaar gemaakt of je in aanmerking komt. Bij een positieve evaluatie zal een UNIZO medewerker zijn/haar beslissing maken op basis van een bezoek aan jouw atelier/onderneming. Voldoe je aan alle criteria, dan ontvang je het HIB-label!