Administratie kost vaak onnodig veel tijd, energie, en geld. Daar willen we bij UNIZO verandering in brengen zodat jij kan doen wat je het beste doet: vlot en efficiënt ondernemen. UNIZO heeft drie zinvolle voorstellen om daadwerkelijk de administratieve rompslomp aan te pakken.

1. Bestaande regelgeving vereenvoudigen

De bestaande regeldruk moet verder worden afgebouwd. UNIZO strijdt onder andere voor:

  • één digitale account voor ondernemingen over alle bestuursniveaus heen
  • een sneller vergunningsbeleid 
  • een verbeterde interactie met de fiscus
  • en een versterkte only once wetgeving.

2.    Nieuwe regeldruk vermijden

Nieuwe regeldruk moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

  • Overheden moeten meer de impact van nieuwe regelgeving op onder andere ondernemers analyseren.
  • Administraties moeten meer aan zelfevaluatie doen bij de uitvoering van nieuwe regelgeving om bijkomende lasten voor ondernemers te beperken. 
  • UNIZO pleit voor het 1 euro erbij = 3 euro eraf principe. Administratieve lasten kunnen worden vertaald in een effectieve kost voor de ondernemer. Voor elke euro extra aan nieuwe lasten, moet er minstens 3 euro aan bestaande lasten verdwijnen. Op die manier verplichten we overheden om ook aan niet-regelgevende manieren te denken wanneer ze bepaalde beleidsdoelen willen bereiken.

3.    Een waakhond voor regeldruk

Vanuit onafhankelijke hoek en van subsidiaire orde moet er vanuit bestaande instanties toezicht gehouden worden op kwalitatieve regelgeving. Bovendien moeten parlementsleden een actievere houding aannemen bij het monitoren van regeldruk. 

Dit standpunt is een slechts een van de vele ondernemersprioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Het UNIZO-memorandum van 2024 KRACHTWERK bundelt al deze prioriteiten en voorstellen.

 

En wat zijn jouw prioriteiten?

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. Daarnaast geniet je nog tal van voordelen. Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is.

Lid worden