Minder belastingen voor ondernemers 

UNIZO had een verlaging van de vennootschapsbelasting gevraagd, en die is er ook sinds 2018. Over die verlaging, en het tarief van 20% voor kmo-vennootschappen in het bijzonder, zijn de Vlaamse ondernemers uiteraard tevreden.
 
Daarnaast vroeg UNIZO om de scherpe kantjes van de hervormde vennootschapsbelasting bij te schaven. Zo drongen we erop aan om de aanvullende heffing van 5% voor vennootschappen die te weinig bezoldiging uitkeren te schrappen: het parlement volgde UNIZO daarin!
 
Toch is de hoge belastingdruk nog altijd een grote bekommernis. De vraag naar lagere belastingen, zeker bij eenmanszaken, blijft zeer hoog.
 
UNIZO vraagt daarom om na de vennootschapsbelasting nu werk te maken van een verlaging van de personenbelasting voor ondernemers. Voor ongeveer de helft van alle Belgische kmo’s kwam er nog geen gerichte belastingverlaging. In België hebben meer dan een half miljoen ondernemers geen vennootschap, maar een eenmanszaak voor hun activiteit. UNIZO vraagt om de belasting voor deze eenmanszaken te verlagen in de vorm van een ondernemersaftrek van 20% op hun inkomen, met een maximum van 20.000 euro.

UNIZO werkte het standpunt van de 'ondernemersaftrek' uit in een ruimere UNIZO-visienota. Daarin wordt de hoge Belgische belastingdruk op ondernemingen vergeleken met andere Europese landen. Ook zoemt ze in op de fiscale behandeling van zelfstandigen zonder vennootschap. Het uitgangspunt is simpel: het milderen van de belastingdruk door een verlaging aan de basis van de belastbare brutowinst. Zeker in een land als België is deze aanpak heel effectief. Want de progressiviteit van de personenbelasting is in ons land het grootst van heel Europa. 

Volledige nota ondernemersaftrek

Wat vraagt UNIZO nog betreffende belastingen?

De roerende voorheffing is de voorbije jaren sterk gestegen tot 30%. Dat is een pak hoger dan het Europese gemiddelde (EU-15) van 21%. UNIZO wil dat het algemeen tarief van de roerende voorheffing daalt naar die 21%, zonder te raken aan de bestaande 15%-regelingen.
 
Controles en dus ook fiscale controles zijn belangrijk voor een eerlijk speelveld tussen ondernemers. Maar die moeten op een correcte manier verlopen en uitgaan van de goede trouw van ondernemers. Net zoals het charter voor sociale controles, dat er kwam op vraag van UNIZO, wil UNIZO nu een charter voor fiscale controles. 
 
Voor een gelijk speelveld is ook wetgeving die oneerlijke concurrentie veroorzaakt uit den boze. Europese plannen om de maximale omzet voor een vrijstelling van btw-plicht, momenteel 25.000 euro, gevoelig te verhogen, kunnen voor UNIZO dus niet. Wat ook niet kan, is dat grote internationale digitale spelers zeer weinig belastingen betalen. UNIZO steunt Europese initiatieven om hieraan te verhelpen.
 
Tot slot wil UNIZO een nieuw fiscaal pact tussen het Vlaams en Brussels Gewest en de steden en gemeenten om de wildgroei aan lokale belastingen in te dijken.

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

Wil je meer informatie over dit standpunt?

Lees het volledige memorandum