Er is geen enkele reden waarom het systeem van flexi-jobs, dat al goed werkt in onder meer de handel en horeca, niet zou mogen worden uitgebreid naar alle sectoren. Andere sectoren zijn zelf vragende partij en UNIZO deelt dit standpunt. Ook in jouw bedrijf kunnen flexi-jobbers van grote waarde zijn om bijvoorbeeld pieken op te vangen. Bij UNIZO vinden we dus dat ook jij op dit handig en voordelig statuut beroep moet kunnen doen.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO legt uit waarom het systeem van flexi-jobs uitgebreid moet worden.

Ook bijklussen voor zelfstandigen

UNIZO pleit bovendien ook dat zelfstandigen naast hun zelfstandige activiteit moeten kunnen bijspringen als flexi-jobber

Tegenargumenten houden geen steek

De tegenargumenten dat flexi-jobs reguliere arbeidsplaatsen zouden vernietigen of nadelig zijn voor werknemers houden geen steek. Integendeel, werknemers zijn zelf vragende partij om onder het statuut te kunnen werken, naast hun vaste job.
Daarnaast veroorzaken flexi-jobs geen verlies aan sociale bijdragen, omdat flexi-jobbers al bijdragen via hun hoofdjob. Bovendien verliezen bepaalde sectoren momenteel werkkrachten omdat ze hen het voordelig statuut niet kunnen aanbieden. Zonder flexi-jobbers raken vele van deze jobs niet ingevuld waardoor er evenmin bijdragen zijn. 
Verder zijn flexi-jobs niet langer beperkt tot dezelfde sector, waarmee de kritiek dat werknemers voor concurrenten van hun huidige werkgever gaan werken wordt weerlegd.

Dit standpunt is een slechts een van de vele ondernemersprioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Het UNIZO-memorandum van 2024 KRACHTWERK bundelt al deze prioriteiten en voorstellen.

En wat zijn jouw prioriteiten?

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. Daarnaast geniet je nog tal van voordelen. Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is.

Lid worden