De opwarming van de aarde laat ook ondernemers niet onberoerd. Zij willen zich inzetten voor een meer duurzame samenleving.  Om de doelstellingen te halen die afgesproken werden op de Klimaatconferentie van Parijs zal een transitie nodig zijn waaraan iedereen moet meewerken. Daarom wil UNIZO samen met ondernemers en kmo's de handschoen opnemen!

Wat stellen wij voor?

UNIZO presenteert een mix aan maatregelen voor een effectief klimaatbeleid. Daarbij wordt het kostenplaatje niet uit het oog verloren want elk initiatief moet haalbaar en betaalbaar blijven voor de KMO-ondernemer die steeds meer opereert in een internationale context.

We willen:

  1. Duurzame energieproductie en -distributie
  2. Enkel nog emissievrije wagens van 2030
  3. Waar blijven die extra elektrische laadpalen?
  4. Naar een netwerk van fietssnelwegen 
  5. Uitgebreid openbaar vervoer naast slimme kilometerheffing
  6. Lucht- en internationale scheepvaart: doortrekking principe 'de vervuiler betaalt'
  7. Sterke kernen, korte ketens en weg met gratis retour
  8. Laat gebouwen netwerken en stimuleer renovatie
  9. Maak sluitende juridische afspraken voor creatie "tijdelijke natuur"
  10. Subsidieer de verspreiding en toepassing van innovaties

Met deze en nog veel meer klimaatvoorstellen hopen we dat jij, als ondernemer, makkelijker en goedkoper je steentje kan bijdragen aan een beter klimaat. 

Terwijl anderen praten of staken, maken ondernemers effectief werk van een beter klimaat.

Kijk hieronder hoe Ismaël Ben-Al-Lal (iLumen), Eric Vanderlinden (The Compost Bag Company) en Anne Lenaerts (NNOF) het aanpakken in de praktijk. #ondernemersvoorhetklimaat 

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

Al onze voorstellen?

Die lees je hier!