UNIZO pleit eerder voor lastenverlaging dan voor subsidies, al kunnen allerlei vormen van ondersteuning voor kmo’s in sommige domeinen zeker nuttig en nodig zijn. Zo wil UNIZO dat er op vlak van innovatie een vernieuwde ondersteuning komt voor sectororganisaties en instellingen die innovatieve kennis en de mogelijke toepassing ervan verspreiden bij kmo’s. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) moet zelf ook nieuwe wegen bewandelen om de innovatie bij kmo’s aan te moedigen. Dat kan bijvoorbeeld door aanvragers hun innovatief idee mondeling te laten pitchen in plaats van enkel te werken met schriftelijke subsidieaanvragen. Specifiek in Brussel moet Innoviris meer aandacht besteden aan sensibilisering over innovatie in Brusselse kmo’s.

Nog op het vlak van innovatie pleit UNIZO voor een master- plan voor digitale topinfrastructuur, over de beleids- domeinen en bestuursniveaus heen. Verder moet de kostprijs van telecomproducten voor kmo’s naar omlaag. En een overkoepelend kenniscentrum voor digitalisering dat onderzoek verricht en kmo’s ondersteunt, moet hen helpen beter in te spelen op de digitaliseringsgolf.

Ook ondersteuning op het vlak van export is van groot belang. UNIZO vraagt dat bij de komende brexit - die hopelijk zo bedrijfsvriendelijk mogelijk verloopt - onze kmo’s optimaal ondersteund worden in hun internationale activiteiten. Zo moet de ondersteuning door Flanders Investment & Trade (FIT) versterkt worden, in het bijzonder het buitenlands netwerk ten dienste van onze kmo’s. Aan de andere kant moet de kostprijs van exportdocumenten naar omlaag, en de snelheid van procedures omhoog.

"DAT DE OVERHEID KMO'S ONDERSTEUNT IS ÉÉN ZAAK, MAAR MINSTENS EVEN BELANGRIJK IS DAT ZE ALLE VORMEN VAN ONEERLIJKE CONCURRENTIE WEGWERKT"

Voor ondernemers die getroffen worden door langdurige wegenwerken zijn er gelukkig al goede steunmaatregelen genomen, zoals de hinderpremie. UNIZO vraagt om deze uit te breiden, zodat ook getroffen ondernemers die nu ten onrechte worden uitgesloten, in aanmerking komen. Meer algemeen moet er een statuut van ondernemer in openbare werken komen, dat automatisch toegang geeft tot de hinderpremie én andere voordelen, zoals soepelere betalingstermijnen voor fiscale en sociale bijdragen.

Dat de overheid kmo’s ondersteunt is één zaak, maar minstens even belangrijk is dat ze alle vormen van oneerlijke concurrentie wegwerkt. Om te beginnen door geen regels te maken die de eerlijke concurrentie verstoren (zoals bijvoorbeeld de maatregel over 6.000 euro onbelast bijverdienen). Maar er moeten naar Nederlands voorbeeld ook verplichte gedragsregels komen voor overheden die deelnemen aan de private markt. En ze moet zorgen voor een betere bescherming van kmo’s tegen oneerlijke bedingen en praktijken van een contractueel sterkere tegenpartij. Ook de Wet op de betalingsachterstanden moet worden aangescherpt, en de procedure tot invordering van onbetwiste schulden die momenteel enkel tegen andere ondernemers geldt, moet uitgebreid worden naar consumenten en overheid. Tot slot moet elektronisch betalen efficiënter en goedkoper worden voor de ondernemer.

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-maatschap echt iets voor jou is

 

 

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO  naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

Ik lees graag het volledige memorandum