Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) vormen de ruggengraat van de Belgische economie. Ze zijn flexibel, innovatief en cruciaal voor onze welvaart. Om hun potentieel volledig te kunnen benutten, moeten ze beschermd worden tegen rechtstreekse en onrechtstreekse vormen van oneerlijke concurrentie en moeten ze ondersteund worden in verschillende domeinen. 

UNIZO zet zich actief in om kmo's beter te wapenen tegen oneerlijke vormen van concurrentie. Topman Danny Van Assche legt het uit.

Toegang tot overheidsopdrachten

Momenteel krijgen KMO's slechts 28% van de overheidsopdrachten, terwijl het Europese streefcijfer op 60% ligt. Laten we dit veranderen door eerlijke toegankelijke spelregels: een verhoogd bewustzijn bij aanbesteders, betere bekendmaking, en het gebruik van KMO-vriendelijke technieken zoals de opdeling in percelen. Daarnaast moeten er duidelijke gedragsregels komen voor overheden wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de private markt.

Eerlijkheid in E-commerce

In de wereld van e-commerce staan KMO's tegenover grote internationale platformen. Het is tijd om een eerlijk speelveld te creëren. UNIZO pleit dat dezelfde wettelijke voorwaarden worden nageleefd door buitenlandse spelers en dat tarieven voor postpakketbedeling concurrentieel zijn en door een verbod in te voeren op gratis retour van pakketten.

Bescherming tegen marktmacht 

KMO's moeten worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie. De wetten zijn er, maar ze moeten sterker gehandhaafd worden zodat ondernemers zonder terughoudendheid of angst voor commerciële vergelding kunnen optreden.

Het Verhaalsrecht versterken

Eindverkopers moeten de tools hebben om op te treden tegen grotere spelers in de toeleveringsketen. We moeten hun recht versterken, zodat ze de groeiende verplichtingen volgens de nationale en Europese duurzaamheids-en consumentenwetgeving kunnen naleven.

Dit standpunt is een slechts een van de vele ondernemersprioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Het UNIZO-memorandum van 2024 KRACHTWERK bundelt al deze prioriteiten en voorstellen.

En wat zijn jouw prioriteiten?

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. Daarnaast geniet je nog tal van voordelen. Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is.

Lid worden