Wist je dat er in 2021 meer langdurig zieken dan werklozen waren? Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV. En dat terwijl jouw bedrijf smeekt om extra werkkrachten. UNIZO pleit om mensen in te zetten op hun capaciteiten en niet op hun beperkingen. Dat is de theorie waar iedereen het al langer over eens is. Nu is het tijd voor een doortastend beleid met effectieve maatregelen om werknemers na een langdurige afwezigheid te laten terugkeren naar de werkvloer, al dan niet met een aangepaste jobinvulling.

Meer handvaten voor werkgevers

Voor UNIZO is de re-integratie van langdurig zieke werknemers een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, werkgevers en werknemers. Naast een duidelijk en gestroomlijnd wettelijk kader voor werkhervatting, moeten werkgevers meer sleutels in handen krijgen om op aangepaste vormen van werk in te zetten.  

UNIZO stelt voor

 • Voorkomen is beter dan genezen: investeer in preventie via welzijn op het werk en werkbaar werk. Dat kan door onder meer de werkbaarheidscheque, maar ook door voldoende en betaalbare kinderopvang.
   
 • Een betere opvolging met de arbeidsarts.
   
 • De overheid moet werkgevers ondersteunen bij het opmaken van re-integratieplannen via een re-integratiepremie en een beter ontsloten ondersteuningsaanbod.
   
 • De samenwerking tussen beleidsniveaus, artsen en bemiddelingsdiensten moet verbeterd worden.
   
 • Maatregelen die de kosten voor werkgevers verhogen, moeten absoluut vermeden worden zoals bijvoorbeeld een tweede maand gewaarborgd loon.

Dit standpunt is een slechts een van de vele ondernemersprioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Het UNIZO-memorandum van 2024 KRACHTWERK bundelt al deze prioriteiten en voorstellen.
 

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO legt uit hoe we de werkzaamheidsgraad kunnen verhogen.

En wat zijn jouw prioriteiten?

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. Daarnaast geniet je nog tal van voordelen. Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is.

Lid worden