Uit de UNIZO-enquête 2023:
30% tot 40% (centrumsteden) van de ondernemers heeft er geen idee van of hun gemeente of stad effectief winkelhiert.
Slechts 54% van de ondernemers voor wie dit relevant is, is al eens aangesproken om goederen, diensten of werken te leveren aan de eigen gemeente of stad.

Voorstellen

 • Creëer een gelijk speelveld en laat spelers uit de privésector meedingen voor alle opdrachten, zowel voor de gemeente en haar agentschappen zelf, als lokale initiatieven en bovenlokale samenwerkingsverbanden.
 • Werk zoveel mogelijk samen met ondernemers en private zorgverstrekkers en voer geen oneerlijke concurrentie met overheidsgeld.
 • Sensibiliseer ondernemers om in te tekenen op overheidsopdrachten.
 • Maak overheidsopdrachten bekend via alle kanalen waarover de gemeente of stad beschikt.
 • Leg lijsten aan van potentiële leveranciers of registreer de gemeente op provinciale laagdrempelige systemen zoals www.aanbestedingeninlimburg.
  be, www.regioleverancier.be in Oost-Vlaanderen of www.goedaanbesteed.be in West-Vlaanderen.
 • Formuleer overheidsopdrachten zo dat ze ook toegankelijk zijn voor (kleinere) ondernemers. Verdeel uw opdrachten onder in percelen, hanteer haalbare criteria in functie van de complexiteit van de opdracht en geef naast prijs ook andere beoordelingselementen zoals service na verkoop en duurzaamheid voldoende gewicht. Voorbeelden van beoordelingselementen rond duurzaamheid zijn: korte keten en circulair ondernemen (gebruik van lokale materialen of van gerecycleerde materialen zoals granulaten). 
 • Maak ook gebruik van instrumenten zoals de aanvaarde factuur (tot 30.000 euro per jaar)
 • Blijf investeren en spreid de lokale investeringen zoveel mogelijk in de tijd. 
 • Betaal tijdig en binnen de wettelijke termijnen.

Goede praktijken

Zo doen ze het in Borsbeek, Genk, Kortrijk, Lanaken, Sint-Gillis-Waas, Lommel, Herzele en in enkele provincies

 • Vele gemeenten en steden zoals Lanaken, Lommel of Sint-Gillis-Waas organiseren samen met UNIZO een sessie “Zakendoen met je gemeente of stad”. Een expert legt uit hoe de wet op de overheidsopdrachten in elkaar zit, de gemeente of stad informeert hoe zij georganiseerd zijn en, tot slot, wordt een speeddate georganiseerd tussen de aankopers van de gemeente of stad en de geïnteresseerde ondernemers.
 • Stad Genk communiceert haar opdrachten niet alleen via de verplichte kanalen, maar ook via haar nieuwsbrief voor ondernemers, Facebook...
 • In Kortrijk kunnen de werknemers van de technische dienst klein werkmateriaal ophalen bij twee aanbieders. Dit naargelang het deel van de stad waar zij aan het werk zijn. Dit is een origineel voorbeeld van het werken met percelen, waarbij eenzelfde aanbesteding werd verdeeld in twee percelen en werd gegund aan twee ondernemers (elk in een ander deel van de stad).
 • Samen met UNIZO zetten Provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen een provinciaal platform op waar geïnteresseerde bedrijven en gemeenten zich kunnen aanmelden en waardoor de gemeenten gericht ondernemers uit de eigen gemeente of regio kunnen aanschrijven. Het gaat om www.aanbestedingeninlimburg.be, www.regioleverancier.be in Oost-Vlaanderen en www.goedaanbesteed.be in West-Vlaanderen.
 • Gemeente Herzele geeft een premie voor het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen die volledig gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente. Ze heeft daarbij recent zelfs haar subsidiereglement aangepast waardoor niet enkel woningen maar ook gebouwen van detailhandelszaken, vrije beroepen, KMO’s, …. in aanmerking komen voor de premie. Eén van de voorwaarden is dat de installatie moet gebeuren door een lokale installateur van Herzele. Het gaat om een subsidie van maximaal 250 euro.

Ook interessant

UNIZO komt op

Ontdek hier wat een ondernemersvriendelijk beleid in steden en gemeenten inhoudt volgens UNIZO.

Download de brochure

Download hier de volledige brochure met goede praktijken voor een ondernemersvriendelijk beleid in steden en gemeenten. 

Lees meer over bedrijvige kernen

Iedereen is gebaat bij een bloeiend gemeenschapsleven. Wat kan jouw stad of gemeente doen om van haar centrum een aantrekkelijke plek te maken waar mensen graag wonen, werken en winkelen?