Faillissementsdossier enkel nog elektronisch

Laatste aanpassing: 
28/09/2022

Sinds 1 april 2017 kan een aangifte van schuldvordering in het kader van een faillissement enkel nog elektronisch.

Waarom?

Van elk faillissement wordt er een faillissementsdossier bijgehouden. Nu is dat nog een papieren dossier dat bewaard wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het bewaren van die dossiers zorgt voor heel wat werklast voor de rechtbanken. Daarom wordt er overgeschakeld naar een elektronische versie. Dit is de start van een digitale faillissementsprocedure. Hierdoor zou de faillissementsprocedure sneller en efficiënter moeten verlopen.

Centraal register

Voor elk faillissement dat uitgesproken wordt vanaf 1 april 2017 zal het dossier digitaal bewaard worden in het Centraal Register Solvabiliteit. In dat Register zullen alle gegevens en stukken van de faillissementsprocedure zitten. Zoals bijvoorbeeld de schuldvorderingen, processen-verbaal van verificatie, de inventaris die door de curator van de activa wordt opgemaakt, ... De website voor raadpleging van dat digitaal dossier is www.regsol.be

De volgende personen hebben toegang tot het Register:

  • de magistraten en griffiers,
  • het openbaar ministerie,
  • de parketsecretarissen,
  • de curators,
  • de rechter-commissarissen,
  • de gefailleerden,
  • de schuldeisers,
  • de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen (dit zijn de advocaten van partijen in het faillissement),
  • de beheerder.

Elektronische aangifte van schuldvordering

Dit heeft ook tot gevolg dat schuldeisers dan een aangifte van schuldvordering moeten doen op elektronische wijze in dat Register. Voor natuurlijke personen die geen beroep doen op een advocaat geldt een uitzondering. Zij kunnen hun stukken neerleggen bij de curator (aangetekend of tegen ontvangstbewijs), die ze dan in het elektronisch dossier ingeeft.

Betalen voor een aangifte?

Het aangeven van een schuldvordering in het faillissement is sinds 2019 gratis. Voor andere diensten betaal je vaak wel een retributie. Het volledig overzicht van de prijzen vind je hier.

Meer info voor gefailleerden of ondernemers in moeilijkheden?

Raadpleeg de website www.dyzo.be

 

Meer over: Onderneming in moeilijkheden, Faillissement

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!