Hoe kan u als werkgever de overlast van een staking van het openbaar vervoer zoveel mogelijk vermijden?

Laatste aanpassing: 
09/09/2022

In geval van een staking bij het openbaar vervoer (trein, tram, bus) ondervinden mogelijks heel wat werknemers daarvan heel wat hinder om (tijdig) op het werk te geraken. Hoe kan u de overlast zoveel mogelijk vermijden? Moet u als werkgever voor de niet-gepresteerde uren (gewaarborgd dag)loon betalen?

Geldig excuus voor uw werknemer om thuis te blijven?

Als de stakingsacties aangekondigd zijn, dan zijn de gevolgen daarvan voldoende op voorhand te voorzien voor werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer om naar het werk te komen. U kan dus deze werknemers zeker vragen de nodige maatregelen te nemen om die dag naar het werk te gaan (privévervoermiddelen, carpooling, andere middelen van openbaar vervoer,...). Werknemers die desondanks niet op het werk geraken, hebben in principe geen recht op gewaarborgd loon (zie verder).

Alternatieven om de overlast van de treinstaking voor uw werknemers te verminderen

Carpoolen

Om uw personeel aan te moedigen om op het werk te geraken kan u het carpoolen aanmoedigen. Werknemers die met de wagen komen kunnen dan andere collega's meevoeren. De werking van uw onderneming blijft gegarandeerd én het bevordert de collegialiteit onder uw medewerkers. Een dubbel win dus. 

Telewerk

Mogelijks biedt u die mogelijkheid al aan binnen uw onderneming. Let op: leg daarbij de afspraken duidelijk vast! Waar kan er gewerkt worden, op welke manier moeten uw werknemers bereikbaar zijn, hoe moeten ze over hun werkzaamheden die dag rapporteren,... Uiteraard is de mogelijkheid van thuiswerk beperkt voor een aantal functies.

Dagje verlof

Uiteraard staat het de betrokken werknemers steeds vrij om een dagje verlof te nemen. Een mooie dag misschien voor uw werknemers om van de solden te profiteren... Ook hier moet u zelf de continuïteit van uw onderneming in het achterhoofd houden.

Uw werknemer geraakt niet of te laat op het werk, heeft hij dan recht op gewaarborgd dagloon?

Een werknemer kan enkel aanspraak maken op betaling van loon voor niet-gepresteerde uren (= gewaarborgd dagloon), indien hij geschikt is om te werken, zich normaal naar zijn werk begeeft, maar evenwel met vertraging of niet op de plaats van zijn werk aankomt. Voorwaarde is wel dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en onafhankelijk is van zijn wil.

Enkel als aan al die voorwaarden is voldaan is de werkgever juridisch verplicht om gewaarborgd dagloon te betalen.

Concrete toepassing bij stakingen van het openbaar vervoer

Gelet op het voorgaande zullen de werknemers die laattijdig of niet op het werk verschijnen ten gevolge van een treinstaking of staking van het openbaar vervoer, in principe, geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Aangezien de reden voor de vertraging of het niet-verschijnen op het werk (meestal) voldoende op voorhand bekendgemaakt werd, kan er immers onmogelijk sprake zijn van een vertragingsoorzaak die optrad op weg naar het werk. Enkel voor zogenaamde wilde stakingen die plots uitbreken naar aanleiding van één of ander incident, kan dat mogelijks anders zijn.

Meer info: www.liantis.be

 

 

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, HRM, Loon en -voordelen, Loon en loonbrief, Staking, Telewerk
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!