Premies bij aanwerving van bepaalde Brusselse werknemers

Laatste aanpassing: 
04/10/2017

Als u werknemers aanwerft die woonachtig zijn in het Brussels gewest en ze behoren tot één van deze groepen, dan heeft u recht op premies en/of verlaagde bijdragen: niet-werkende werkzoekenden (al of niet met verminderde arbeidsgeschiktheid), jongeren, oudere werknemers. Dit zijn de doelgroepverminderingen voor de privé-sector:

Langdurig werkzoekenden

Er zijn drie nieuwe maatregelen met betrekking op werkgevers vervangen de federale doelgroepvermindering Langdurig werkzoekenden, beter bekend als 'Plan activa':

  • Activa Brussels is een werkuitkering die de werkgever in mindering mag brengen van het nettoloon. Elke niet-werkende werkzoekende die minstens sinds 12 maanden bij ACTIRIS ingeschreven staat en zijn hoofdverblijfplaats tijdens de volledige activeringsperiode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en behoudt, komt in aanmerking. De werkuitkering is beperkt tot werknemers die minstens halftijds aangeworven worden met een contract van onbepaalde duur of bepaalde duur van minimaal 6 maand).
  • Ook de Activa verminderde arbeidsgeschiktheid is een werkuitkering die de werkgever in mindering kan brengen van het nettoloon. Deze maatregel is enkel toegankelijk voor Brusselse niet-werkende werkzoekenden die bij ACTIRIS zijn ingeschreven en die een verminderde ‘arbeidsgeschiktheid’ hebben.
  • De aanmoedigingssteun voor opleiding is een financiële tussenkomst van maximaal € 5.000 in de kosten voor opleidingen tijdens de periode van toekenning van de werkuitkering in het kader van de Activa Brussels of Activa verminderde arbeidsgeschiktheid. Enkel jongeren onder de 30 jaar zonder getuigschrift hoger secundair onderwijs en die tewerkgesteld zijn met een voltijds contract van onbepaalde duur, komen in aanmerking.

Oudere werknemers

De steunmaatregel ‘oudere werknemers’ richt zich op de tewerkstelling van oudere werknemers in Brussel, ongeacht of het om Brusselse, Waalse of Vlaamse werknemers gaat. Voor hen kan een werkgever een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen bekomen.

Extra info

PDF iconKlik hier voor een uitgebreide  nota met meer toelichting: hoeveel bedraagt het voordeel voor u als werkgever en hoe kan u ervan genieten?

 

Meer over: Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!