Wat is het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Wat zijn de voorwaarden om ervan te genieten?

Het belastingtarief voor een vennootschap bedraagt voor 2018 in principe 29 % (ofwel 29,58% met inbegrip van 2% crisisbelasting).

Daarnaast geldt evenwel een nieuw verlaagd tarief van 20% vennootschapsbelasting op de eerste 100.000 € winst voor KMO vennootschappen die een minimale bezoldiging uitkeren. Met in begrip van de 2% crisisbelasting komt dat neer op 20,40%. Het vroegere systeem van het verlaagd opklimmend tarief werd afgeschaft.

Wat houdt de voorwaarde van de minimale bezoldiging precies in?

Om van het verlaagde tarief te kunnen genieten in de vennootschapsbelasting moet je een minimale bezoldiging betalen aan een natuurlijk persoon bestuurder. Deze bezoldiging bedraagt 45.000 € of de helft van het belastbare resultaat voor uitkering indien de bezoldiging lager is dan 45.000 €.

Enkel als je deze bezoldiging uitkeert, kan je genieten van het verlaagd tarief van 20% belasting op de eerste 100.000 € (LET OP! Dit geldt enkel bij uitkering aan een natuurlijk persoon; bij uitkering enkel aan een andere vennootschap kom je niet in aanmerking voor het verlaagd tarief).

=> Hierop geldt een uitzondering voor startende ondernemers (= vennootschap in eerste 4 boekjaren): ook als zij die bezoldiging niet uitkeren, kunnen zij de eerste 4 boekjaren genieten van het verlaagd tarief. OPGELET: voor een nieuwe vennootschap die de voortzetting is van een bestaande eenmanszaak, geldt als referentiedatum het moment van de eerste inschrijving in de KBO door de natuurlijke persoon!

Anderzijds is het gevolg van de hogere bezoldiging wel dat je hogere sociale bijdragen en hogere personenbelasting zal moeten betalen…

Wat als je meerdere vennootschappen hebt: moet je dan telkens 45.000 € bezoldiging uitgekeren?

Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten moet er inderdaad per vennootschap 45.000 € bezoldiging uitgekeerd worden. Doe je dat niet, dan valt alle winst van deze vennootschappen - waarvoor geen 45.000 € bezoldiging werd uitgekeerd - onder het normale tarief van de vennootschapsbelasting. 

Meer over: Belastingen, Vennootschapsbelasting

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!