UNIZO beschouwde het tekort op de arbeidsmarkt als één van de speerpuntdossiers voor het werkjaar 2021-2022. Om het tekort op de arbeidsmarkt aan te pakken stelde het vier oplossingen voor: werken meer lonend maken, arbeidsmobiliteit stimuleren, 60-plussers langer aan het werk houden en het re-integreren van langdurig zieken op de arbeidsmarkt.

Na intense onderhandelingen sloten de Vlaamse sociale partners op 24 maart 2022 het werkgelegenheidsakkoord: “Iedereen nodig, iedereen mee. Op 30 juni bereikte de Vlaamse overheid met zes van deze partners, waaronder UNIZO, een overeenkomst om het akkoord in de praktijk te brengen. Deze overeenkomst bevat veertig concrete voorstellen die moeten helpen om de openstaande vacatures op de arbeidsmarkt ingevuld te krijgen. 

In het kader van de Oorlog in Oekraïne, riep UNIZO de Vlaamse regering en VDAB op om snel en overzichtelijk de juiste informatie te voorzien via #Werkplekvrij. Recent besliste federaal minister van werk Pierre-Yves Dermagne dat Oekraïense vluchtelingen, die onder het tijdelijk beschermingsstatuut vallen, een vrijstelling krijgen van een beroepskaart en dus eenvoudiger ondernemer kunnen worden, een eis van UNIZO.