Terwijl je dit artikel leest is de kans groot dat je koffie afkomstig uit Zuid Amerika aan het drinken bent. Wellicht stap je straks in een auto van Duitsland of Zuid-Korea en vanavond kijk je naar een serie geproduceerd door een Spaans team. Diversiteit gaat uiteraard nog verder dan geografische afkomst, en dat is op onze werkvloer niet anders. Tegenwoordig moeten we jullie ook al niet meer overtuigen van het belang hiervan in jouw onderneming.

Diversiteit zorgt niet alleen voor een aantrekkelijkere werkplek voor de jongere generaties, die deze factor mee opnemen in hun beslissing wanneer ze op zoek gaan naar een job, maar ook voor:

 • Beter rendement: divers samengestelde teams zijn winstgevender en succesvoller op vlak van klantentevredenheid. Ook de interne veerkracht van je onderneming verhoogt.
 • Groter klantenbereik: ruime talenkennis en voeling met diverse levensstijlen zijn een troef om een breed klantenbestand aan te spreken. De samenleving is divers, zo ook waarschijnlijk jouw doelpubliek!
 • Ruimer wervingspotentieel: door open te staan voor diversiteit en door te tonen hoe divers je organisatie is, bereik je een grotere groep van potentiële werknemers. De kans dat je de juiste profielen vindt voor jouw vacatures, wordt groter. Bovendien zijn medewerkers meer tevreden en loyaal.
 • Meer innovatie: verschillende achtergronden en invalshoeken leveren creativiteit op. Diverse talenten en expertises leiden tot extra kracht en vernieuwing.
 • Sterkere impact: je organisatie engageert zich op een maatschappelijk verantwoorde manier. Divers personeelsbeleid draagt op die manier bij aan een inclusieve samenleving.

Kortom, het zorgt ervoor dat je bedrijf mee kan groeien. Via onderstaande checklist kan je nagaan wat jullie momenteel al doen, en nog kunnen doen, om oog te hebben voor diversiteit op de werkvloer en inclusief te werken.

Deze stappen onderneem ik voor een divers en inclusief personeelsbeleid:

Stap 1: Zorg dat medewerkers zich welkom en verbonden voelen

 • Creëer een sterk onthaalbeleid aangepast aan de persoonlijke behoeften van elke medewerker.
 • Voorzie een aangepaste werkomgeving (indien nodig) en bespreek dit met nieuwe medewerkers voor hun eerste werkdag.
 • Zorg voor effectieve begeleiding, zoals het toewijzen van een mentor aan nieuwe medewerkers en het faciliteren van relevante opleidingen.
 • Bied loopbaanontwikkelingskansen, met bijzondere aandacht voor mensen uit diverse achtergronden.
 • Inspireer en informeer jouw huidig team over de inclusieve bedrijfscultuur en herzie jouw missie, visie en waarden.
 • Houd open, transparante, en verbindende communicatie met regelmatige feedbackmomenten.

Stap 2: Schrijf een inclusieve vacature

 • Focus niet alleen op kwalificaties zoals een diploma, maar ook op vaardigheden zoals flexibiliteit en samenwerking.
 • Wees specifiek over het vereiste niveau van de Nederlandse taal.
 • Vermeld expliciet in de vacature dat je openstaat voor diversiteit en moedig sollicitanten van alle achtergronden aan.

Stap 3: Richt je op een specifieke doelgroep

 • Overweeg positieve acties om kandidaten uit ondervertegenwoordigde doelgroepen aan te trekken.
 • Start een wervingscampagne gericht op een bepaalde doelgroep met hulp van organisaties zoals GTB, I-Diverso, Sodaplus, etc.

Stap 4: Neutraliseer het sollicitatieproces

 • Laat meerdere personen motivatiebrieven en cv's evalueren volgens een gestandaardiseerd scoreformulier.
 • Reserveer voldoende tijd voor elk sollicitatiegesprek zonder onnodige inmenging.
 • Vermijd het stellen van niet-gerelateerde persoonlijke vragen aan de kandidaten.
 • Overweeg 'anonieme sollicitaties' om persoonlijke voorkeuren te vermijden.

Stap 5: Gebruik diversiteit in je beeldvorming

 • Toon dat jouw organisatie actief diversiteit omarmt, eventueel met een officieel diversiteitsbeleid en/of non-discriminatiebeleid.
 • Pas communicatiemateriaal aan, zoals brochures, websites en sociale media, om een verscheidenheid aan kenmerken zoals seksuele geaardheid, etniciteit en leeftijd te weerspiegelen.
 • Wees authentiek en zorg ervoor dat de werkelijkheid overeenkomt met het beeld dat je als organisatie uitdraagt met betrekking tot diversiteit en inclusie.

Nuttig voor jou