Een laattijdige betaling kan soms meteen zorgen voor stress of druk op je cashflow. De moeilijkheid om betalingen te innen staat helaas elk jaar in de top 5 van grootste bezorgdheden die we uit onze grote freelancer enquête halen. Daarom sommen we hier graag nog eens op wat jij kan ondernemen bij laattijdige betalingen.

  1. Beter voorkomen dan genezen. Stel een contract op.

Zorg voor een degelijk contract waarin de opdracht en de prijs vastgelegd worden. Hierin staan ook de leverings- en betalingsvoorwaarden. Slechts 58% van de freelancers werkt altijd met een schriftelijk contract als ze een project uitvoeren. Maar een contract hoeft geen ellenlang document te zijn. Het zet klaar en duidelijk op een rijtje wat er van de verschillende partijen verwacht wordt. Zo is het een eerste en zeer belangrijke stap om je in te dekken tegen slechte betalers. Ben je lid van UNIZO dan kan je verschillende modelcontracten downloaden.

  1. Volg je facturen stipt op.

Een strak beheer van je facturen is essentieel. Zorg ervoor dat de betalingstermijn, meestal 30 dagen, duidelijk is aangegeven. Het gebruik van digitale facturatietools kunnen je helpen bij het bijhouden van nog te ontvangen betalingen. Ze geven aan wanneer een betalingstermijn verlopen is zodat je geen extra tijd verliest.

  1. De eerste herinnering

Als een klant niet binnen de vastgestelde termijn betaalt, is het versturen van een vriendelijke betalingsherinnering de volgende stap. In je online facturatieprogramma kan je deze automatisch laten verzenden. Het is belangrijk om professioneel en begripvol te blijven; soms wordt een factuur simpelweg over het hoofd gezien. Een telefoongesprek kan ook nuttig zijn om te achterhalen waarom de betaling uitblijft.

  1. De tweede herinnering

Kreeg je geen reactie of betaling na je eerste vriendelijke herinnering en kan je je klant telefonisch niet bereiken? Dan is een tweede herinnering waarin je, nog steeds beleefd maar duidelijk laat weten dat er verwijlinteresten zullen aangerekend worden wanneer niet betaald wordt binnen een nieuwe termijn van bijvoorbeeld 14 dagen.

  1. Formele stappen

Als herinneringen en aanmaningen niets meer uithalen, dan is het tijd voor een gespecialiseerde aanpak. UNIZO en het incassokantoor Intrum werkten hiervoor een bijzonder gunstige regeling uit exclusief voor UNIZO-leden.

Door vooraf duidelijke processen en afspraken vast te stellen, kunnen freelancers zich effectief beschermen tegen de risico's van wanbetaling. Communicatie, helderheid in afspraken en een proactieve houding zijn cruciaal om financiële stabiliteit als freelancer te waarborgen.

Nuttig voor jou