Mede onder impuls van UNIZO, werd de hervorming van de investeringsaftrek op vrijdag 10 november afgeklopt binnen de Regering. Het is nu afwachten op een goedkeuring van de teksten in de Kamer. Omdat de investeringsaftrek een belangrijke ruggensteunt verleent aan jouw investeringen, brengt UNIZO je toch alvast op de hoogte van de nieuwe regels. Het is echter mogelijk dat deze nog wijzigingen op bepaalde punten.

De nieuwe investeringsaftrek zal gelden voor investeringen vanaf 1 januari 2025.

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel voor ondernemers die investeren. Een bepaald % van de aanschaffings-of beleggingswaarde van specifieke investeringen, kan je aftrekken van je winst. Daardoor betaal je minder belastingen.

Vandaag geldt een complex doolhof aan regels en steeds wijzigende % (zie https://www.unizo.be/ondernemersgids/financieel/fiscaliteit/investeringsaftrek?check_logged_in=1)

Wat besliste de Regering?

De Regering vereenvoudigt het complexe doolhof naar een eenvoudig regime met 3 sporen en vaste %:

 1. Het algemeen spoor van de basisaftrek, die enkel openstaat voor eenmanszaken en kmo’s: 10% (en zelfs 20% voor digitale investeringen)
 2. Het gericht spoor van de thematische aftrek: 40% voor eenmanszaken en kmo’s (30% voor andere vennootschappen)
 3. Het specifiek spoor van de technologie-aftrek: 13,5% bij éénmalige aftrek en 20,5% bij gespreide aftrek

Op eenzelfde investering kan je slechts één aftrek toepassen.

Wat is het belang voor mij?

 • Als eenmanszaak of kmo kan je de basisaftrek van 10% toepassen voor alle investeringen die je duurzaam aanwendt voor de bedrijfsactiviteit en waarvan je toekomstige economische voordelen verwacht (zoals machines en bedrijfsuitrusting).
  Bovendien kan je genieten van een basisaftrek van 20% voor digitale investeringen (zijnde investeringen in digitale vaste activa). De details van deze aftrek moeten nog worden uitgewerkt, maar de Regering verwijst alvast naar software voor digitale betalings- en facturatiesystemen, boekhoudsystemen, CRM-systemen, platformen voor e-commerce en digitale beveiligingssystemen.
  De basisaftrek kan je zeer eenvoudig toepassen. Je moet daarvoor geen aanvraag indienen, maar enkel een formulier (275 U of 276 U) toevoegen aan je belastingaangifte.
   
 • Alle ondernemers actief in de onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, kunnen de technologie-aftrek toepassen voor octrooien en bepaalde investeringen.
   
 • Alle ondernemers kunnen daarnaast genieten van de thematische aftrek voor groene investeringen, zoals investeringen in hernieuwbare energie, emissievrij vervoer en milieuvriendelijke investeringen. Om deze aftrek toe te passen, moet je investering vermeld worden op een lijst en heb je een attest nodig. De lijst wordt in principe om de 3 jaar geactualiseerd.

Wat was de invloed van UNIZO?

 • De basisaftrek voor digitale investeringen is een UNIZO-voorstel dat de Regering en cours de route toevoegde.
 • De 3-jaarlijkse hernieuwing van de lijst met investeringen waarvoor de thematische aftrek geldt, is er gekomen op vraag van UNIZO. De door de Regering voorgestelde 5-jaarlijkse hernieuwing liet niet toe om snel in te spelen op technologische evoluties.
 • Op vraag van UNIZO, schrapte de Regering het idee om de thematische aftrek enkel toe te staan aan ondernemers zonder schulden bij de RSZ.