Bedrijven hebben sinds enige tijd te kampen met een beperkte beschikbaarheid aan bepaalde grondstoffen. Dat leidt de jongste maanden tot forse prijsstijgingen. UNIZO verwacht dat de toestand pas ten vroegste in 2022 normaliseert. Schaarste van grondstoffen leidt niet alleen tot vertragingen in de productie en langere wachttijden voor de klanten, het zet ook druk op de broodnodige marges van ondernemers.

Hoe wapen ik mij juridisch tegen de gevolgen van de grondstoffenschaarste?

1. Vrijwaar je tegen schadeclaims van klanten

Om je te vrijwaren tegen schadeclaims van klanten kan je best volgende bepaling opnemen in uw algemene voorwaarden:

"Onze leveringstermijnen zijn indicatief. De [tegenpartij] erkent dat vertragingen in de levering of aanvoer van grondstoffen een vertraging kunnen betekenen in de leveringstermijn van onze producten, zonder dat dit kan beschouwd worden als een wanprestatie in hoofde van [naam lid], of aanleiding kan geven tot enige vergoeding.”

2. Mogelijkheid om reeds afgesproken prijzen te verhogen

Voor de aanpassing van de prijzen op basis van gestegen grondstofprijzen moet u rekening houden met volgende voorwaarden :

  • je mag nooit een jaarlijkse indexatie voorzien van meer dan 80% van de prijs
  • een jaarlijkse indexatie op basis van de stijging van grondstofprijzen, moet steeds beperkt zijn tot de parameters van de prijs die effectief op de aankoop van die grondstoffen betrekking heeft. Dat is dus heel moeilijk in een vaste clausule te gieten.

Wat je wel kan doen, is een clausule opnemen in een offerte die jou toelaat om de prijs aan te passen als de prijs van de grondstoffen ineens sterk zou stijgen. Maar ook dan moet je die prijsstijging afhankelijk stellen van concrete parameters, wat ingewikkelde clausules oplevert. Maar gezien de problematiek is dit alvast het proberen waard.

Een voorbeeld van een PDF icon[prijsherzieningsclausule] vind je door te klikken op '[prijsherzieningsclausule]'.

               Meer info: Ondernemerslijn, ondernemersljin@unizo.be, 02 21 22 678