Staar je niet (enkel) blind op je klanten!

Op tijd en vooral überhaupt betaald worden is cruciaal om als bedrijf gezond en weerbaar te blijven. Het is dan ook logisch dat je veel aandacht besteedt aan je debiteurenopvolging. Maar stond je er al bij stil dat het vrijwel net zo belangrijk is om ook je leveranciers aandachtig op te volgen? Zonder je leveranciers heb je immers geen aanbod. Weet jij hoe jouw leveranciers er (financieel) voor staan? Enkele praktische tips en aandachtspunten, met de expertise van GraydonCreditsafe en de UNIZO-studiedienst.

Zonder leveranciers geen aanbod…

…en dus geen klanten! Zolang je voldoende toevoer hebt van goederen of grondstoffen om jouw klanten te bedienen, lig je er wellicht niet van wakker. Maar wat als één of meer cruciale leveranciers morgen in financiële problemen komen waardoor ze niet meer aan jou kunnen leveren? 
Om dat soort onaangename verrassingen te vermijden, hou je best permanent een oogje in het zeil. Ontdek je dan indicaties van aankomende moeilijkheden, dan heb je tenminste nog de tijd om te anticiperen en bijvoorbeeld extra leveranciers te zoeken. Of zelfs om je betaalgedrag aan te passen: minder (grote) of helemaal geen voorafbetalingen meer te doen, bijvoorbeeld, wanneer een leverancier failliet dreigt te gaan (en je misschien geen waar meer krijgt voor je geld.)

De ene leverancier is de andere niet

Uiteraard is niet elke (kleinere) leverancier even cruciaal voor de continuïteit van je bedrijf. Daarom is het belangrijk om een inventaris op te maken van de leveranciers die je het minst kan missen, en die vooral ook moeilijk vervangbaar zijn door andere aanbieders op de markt. Zij behoren 
immers tot de levensaders van je bedrijf. Uit voorzorg, en zonder dat je er daarom al meteen concreet iets mee doet, kan je al eens proberen om de concurrenten van die leveranciers, voor zover ze bestaan, in kaart te brengen. Die kan je als mogelijke alternatieven achter de hand houden voor als er ooit een cruciale leverancier aan je bedrijf zou uitvallen. 

Wat zijn mogelijke alarmsignalen

Je hebt nu een overzicht van je meest essentiële leveranciers en weet wie je in de gaten moet houden. Maar waar moet je concreet op letten? Het antwoord is vrij eenvoudig: op dezelfde criteria waarmee je je (belangrijkste) klanten beoordeelt: Betalen jouw leveranciers zelf hun klanten correct en op tijd, ook al maakt dat op zich momenteel jouw rekening niet? En blijft dat betaalgedrag constant, of ziet daar een (negatieve) evolutie in (wat op een probleem zou kunnen wijzen)? Uit de jaarrekeningen van je leveranciers kan je heel wat informatie halen over hun financiële weerbaarheid, over hun solvabiliteit en liquiditeitspositie, tot en met een eventueel risico op een faillissement. Ben je zelf geen held in het lezen van financiële rapporten, bekijk de cijfers dan zeker samen met je accountant en/of financieel adviseur. Het is een inspanning en investering die je als ondernemer heel wat ellende kan besparen.

 

Je kan hier ook de video bekijken met meer uitleg.

 

Frank Socquet, juridisch adviseur UNIZO-studiedienst:

"Weten bij wie je koopt is inderdaad net zo belangrijk als weten aan wie je verkoopt. Ook wij bij UNIZO hameren daar bij herhaling op, des te meer in deze crisistijd. In bepaalde sectoren, in het bijzonder de bouw, heb je trouwens de wettelijke verplichting om je leveranciers proactief te controleren. Zoals in de bouw, waar je mee aansprakelijk kan worden gesteld voor    achterstallige RSZ-schulden van je leveranciers."

 

GraydonCreditsafe score verwerkt getallen tot cruciale informatie

Minstens even belangrijk als de financiële ratio’s van je leverancier of klant, is de analyse en interpretatie ervan. Een erg interessante tool om je hierbij te helpen is de “GraydonCreditsafe score”. Die score is gebaseerd op de decennialang zorgvuldig opgebouwde data en expertise van GraydonCreditsafe. Met behulp van deze tool worden niet alleen de individuele cijfers van een bedrijf geanalyseerd. Er wordt ook meteen gebenchmarkt. Zo vergelijkt de tool bedrijven binnen een branche met elkaar om ze vervolgens in te delen volgens hun financiële gezondheid. De score varieert tussen AAA (heel lage kans op wanbetaling) en D (deze onderneming is insolvent of niet in staat om haar schulden te betalen).

De score is gebaseerd op een reeks cruciale cijfers uit de jaarrekening, maar houdt ook rekening met de leeftijd, de rechtsvorm en de omvang van de onderneming. Ook ongebruikelijke signalen die wijzen op een verhoogd risico worden mee in overweging genomen. 

Deze kenmerken worden vervolgens vergeleken met de kenmerken van bedrijven die in de voorbije twaalf maanden in woelig vaarwater zijn terechtgekomen. Als het met financiële problemen te maken kreeg en de kenmerken komen overeen met het bedrijf dat onderzocht wordt, dan kan dat wijzen op een hoog risicoprofiel.

Meer weten over hoe je de financiële gezondheid van je leveranciers kan monitoren met de GraydonCreditsafe score? Kijk op GraydonCreditsafe

Financieel inzicht en andere rapporten aan 25% korting!

Als UNIZO-lid profiteer je, naast onze uitgebreide dienstverlening, van een heleboel voordelen, aangeboden door onze partners, ook dankzij GraydonCreditsafe. Het zit allemaal in je UNIZO-lidmaatschap. Waar wacht je nog op?

Schenk me financieel inzicht!

 

Nuttig voor jou