De regionalisering van de toegang tot het beroep heeft als gevolg dat elk Gewest zelf kan beslissen hoe ze dit verder organiseert. De wijzigingen aan de vestigingswet werden echter niet alleen beïnvloed door de regionalisering, maar ook door een Europese Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005  over de erkenning van beroepskwalificaties. In Brussel verscheen op 6/7/2017 een ordonnantie die deze richtlijn implementeerde (met terugwerkende kracht tot 18 januari 2016 !).

In Brussel is de vestigingswet op zich NIET afgeschaft. Alleen zijn de voorwaarden om toegang tot het beroep te krijgen voor de niet-Belgische ondernemers, met een Europese nationaliteit, sterk aangepast. Het volstaat voor deze personen om een (uit een Europese lidstaat afkomstig) erkend bekwaamheidsattest, certificaat of diploma, voor te leggen om zich in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te kunnen inschrijven. Indien ze dit niet hebben, moeten ze een minimum aan praktijkervaring kunnen aantonen.

Dit geldt voor alle beroepen die voorheen gereglementeerd waren in het kader van de vestigingswet (dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld vrije beroepen).

Personen met de Belgische nationaliteit of van buiten de EU moeten in Brussel wel aan de voorwaarden mbt de beroepsbekwaamheid voldoen.  Ze kunnen eventueel een erkend attest voorleggen uit een andere Europese lidstaat.

Wat betreft het attest bedrijfsbeheer blijft de huidige regelgeving in Brussel van kracht. Alle kandidaat-ondernemers met een Belgische nationaliteit, een europese nationaliteit of één van buiten de EU, moeten nog steeds een attest bedrijfsbeheer voorleggen.

In Vlaanderen is ondertussen beslist om de verplichting, zowel voor het attest bedrijfsbeheer als voor de toegang tot het beroep, volledig af te schaffen.

Indien de maatschappelijke zetel of het privé-adres van een onderneming van het Vlaams Gewest (waar geen bewijs ondernemingsvaardigheden of beroepsbekwaamheid nodig is) naar het Brussels Hoofdstedelijk of Waals gewest waar de beroepsbekwaamheid/bedrijfsbeheer nog wel wordt vereist, dan moet de onderneming inderdaad deze kennis toch bewijzen bij het ondernemingsloket.

De ervaring van de ondernemer of de mandataris in Vlaanderen telt wel mee voor de vereiste aantal jaren.

Voor het uitoefenen van activiteiten in Brussel of Wallonië, door een onderneming die in Vlaanderen gevestigd is, zijn er geen bijkomende vereisten.

Het standpunt van de Brussels Economie en Werkgelegenheid met betrekking tot de vestigingswet in Brussel vindt u hier.

Om het attest beroepskennis te behalen kan je terecht bij de Brusselse Administratie Economie en Werk. De voorwaarden kan je hier terugvinden. 

Afhankelijk van het beroep, kan twee of drie jaar bewezen beroepservaring ook in aanmerking genomen worden.