Op 1 februari 2024 werd in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen aangenomen. Ondanks dat de doelstellingen van dit wetsontwerp van goede aard zijn, is de manier waarop die moeten bereikt worden niet de beste. Er komen namelijk heel wat verplichtingen bij kijken voor ondernemers. Ook voor bedrijven die elektronische apparaten importeren zullen er binnenkort bijkomende verplichtingen zijn. UNIZO en Nelectra uitten eerder al hun mening over dit wetsontwerp, maar in dit artikel sommen we nog even op wat dit concreet zal betekenen voor importeurs.

In Frankrijk bestaat al drie jaar een index die de herstelbaarheid van smartphones, laptops, wasmachines, televisietoestellen en elektrische grasmaaiers aantoont. Deze maatregel heeft als doel betrouwbare informatie te verspreiden over de herstelbaarheid en levensduur van goederen om de milieueffecten ervan te beperken. Om dat de bekomen moeten onder andere ook importeurs verschillende scores optellen en delen door 10 om uiteindelijk een algemene herstelbaarheidsindex te bekomen. De verschillende scores zijn onderstaande:

  • score op 20: beschikbaarheid van technische documentatie en documentatie over advies gebruik en onderhoud
  • score op 20: demontagemogelijkheid en aantal demontagestappen, vereiste gereedschap, bevestigingen tussen reserveonderdelen
  • score op 20: duur beschikbaarheid reserveonderdelen en levertijd
  • score op 20: verhouding verkoopprijs van reserveonderdelen en verkoopprijs
  • score op 20: criteria eigen aan de categorie van de goederen (bv. bij laptop software die beschikbaar is/blijft)

Er is echter nog geen reden tot paniek, want de index treedt pas in verschillende stadia in werking én er moet nog veel uitgewerkt worden. Het is namelijk nog niet geweten welke producten hier precies zullen moeten aan voldoen, hoe de scores exact zullen worden berekend en hoe de index moet meegedeeld worden. Uiteraard zal UNIZO over de verdere details communiceren eens die bekend zijn. Hieronder delen we nog de verschillende stadia mee waarop de index in de komende maanden in werking zal treden:

  • 12 maanden na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad: de herstelbaarheidsindex wordt van kracht.
  • 18 maanden na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad: de gekoppelde verantwoordelijkheid (i.vm. publicatie en berekening index) voor importeurs en fabrikanten treedt in werking. Voor natuurlijke personen, micro-ondernemingen en kleine ondernemingen is dit 24 maanden na bekendmaking.
  • 30 maanden na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad: de verantwoordelijkheid voor de verdeler treedt in werking. Dit gaat enkel over publicatie van de index zoals meegedeeld door importeur en fabrikant. Zij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van de index.

Op het moment van het schrijven van dit artikel is de tekst nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het zal dus nog even duren vooraleer dit volledig in werking zal treden en er is dan ook nog voldoende voorbereidingstijd.

Heb je hier vragen over? Twijfel dan zeker niet contact op te nemen met de UNIZO Ondernemerslijn (ondernemerslijn@unizo.be) of UNIZO Internationaal (internationaal@unizo.be).

Nuttig voor jou