10 jaar geleden vertrok de eerste Belgische economische missie onder leiding van HKH Prinses Astrid naar Angola en Zuid-Afrika. 19 missies later volgden 367 deelnemers de Prinses richting Senegal om daar de bilaterale banden tussen beide landen te versterken. Ook UNIZO Internationaal was er van 20 tot 25 mei bij.

Wat zijn prinselijke missies?

De Belgische economische missies onder leiding van Prinses Astrid zijn een belangrijk instrument om de handelsrelaties tussen België en andere landen te versterken en te verdiepen. Ze bieden Belgische bedrijven de kans om hun producten en diensten te promoten, nieuwe markten te verkennen en waardevolle contacten te leggen met potentiële partners, klanten en investeerders.

De prinselijke missies worden georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in samenwerking met de drie gewestelijke instanties voor de bevordering van de buitenlandse handel (Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX) en de FOD Buitenlandse Zaken. Ze vinden gemiddeld twee keer per jaar plaats en duren meestal vier tot acht dagen. Het programma bestaat uit een officieel luik en een economisch-commercieel luik, met onder meer B2B-afspraken, seminaries, netwerkevenementen en officiële recepties.

De prinselijke missies hebben een lange traditie in België. De eerste missie vond plaats in 1947 naar Congo. Sindsdien hebben verschillende leden van de koninklijke familie meer dan 200 missies geleid naar alle continenten. Sinds 2014 is Prinses Astrid de vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning bij deze missies. Zij wordt vergezeld door federale en gewestelijke ministers, parlementsleden, topambtenaren en vertegenwoordigers van academische instellingen en het maatschappelijk middenveld.
 

Waarom Senegal?

Dat België op economische missie naar Senegal vertrekt is uiteraard geen toeval. Eerst en vooral ligt de toekomst op het Afrikaanse continent. Binnen minder dan 30 jaar zal de bevolking verdubbelen en tegen 2100 zullen de drie grootste steden op het Afrikaanse continent gelegen zijn.  Senegal is een stabiel en democratisch land dat een belangrijke rol speelt in West-Afrika. Het land heeft een ambitieus ontwikkelingsplan gelanceerd om zijn economie te diversifiëren en te moderniseren, het Plan Sénégal Emergence. Het plan voorziet in investeringen in onder meer infrastructuur, energie, landbouw, gezondheid en onderwijs.

Een belangrijk onderdeel van dat plan is de bouw van de nieuwe stad Diamniadio, die we tijdens de missie hebben bezocht. Diamniadio heeft voornamelijk als doel de hoofdstad Dakar te ontlasten. Daarom worden er in sneltempo kantoorgebouwen, fabrieken, appartementen, sportcomplexen en overheidsgebouwen uit de grond gestampt. Een bezoek aan de stad toonde aan dat het een heel mooi en ambitieus project is, maar dat het nog een lange weg af te leggen heeft. Of de Senegalese bevolking echt staat te springen voor zo’n project, blijft de grote vraag.

Een ondernemer die wil investeren in Senegal kan rekenen op een aantal troeven. Senegal ligt op het kruispunt van zeeroutes en is een toegangspoort tot de West-Afrikaanse markt van meer dan 300 miljoen consumenten. De haven van Dakar is daar het beste voorbeeld van en is een van de grootste havens op het Afrikaanse continent. De Senegalese overheid heeft dan ook ambitieuze plannen om de haven verder uit te breiden en kijkt daarvoor naar Belgische partners. Niet toevallig was de haven van Antwerpen goed vertegenwoordigd op de missie.

Het land heeft een gunstig ondernemingsklimaat en biedt fiscale en juridische voordelen voor buitenlandse investeerders. Bovendien heeft Senegal een jonge en dynamische bevolking die openstaat voor innovatie en samenwerking. Die jonge en dynamische bevolking moet het op de dag van vandaag wel nog stellen met weinig werkgelegenheid en sombere toekomstperspectieven. Heel wat jonge Senegalese meisjes en jongens studeren af van de universiteit, maar vinden geen job die aansluit bij hun diploma. Daardoor belanden heel wat jongeren in de informele sector. Nochtans staan Europese landen als België te springen om jonge ingenieurs aan te nemen. Kortom, Senegal heeft België niet nodig, maar wij hebben de Senegalezen nodig.

De prinselijke missie naar Senegal was een unieke gelegenheid om de expertise en knowhow van Belgische bedrijven te tonen aan de Senegalese autoriteiten en zakenpartners. Het belangrijkste onderdeel van zo’n missie zijn dan ook de B2B-contacten die er gelegd worden tussen Belgische en Senegalese bedrijven. Gedurende de hele missie was het een komen en gaan van honderden Senegalese bedrijven die afspraken hadden gemaakt met Belgische ondernemers. Op het eind van de missie werden al meteen 39 contracten officieel getekend in het bijzijn van de Prinses.
 

Wat doet UNIZO Internationaal op prinselijke missie?

Dat UNIZO Internationaal meegaat op prinselijke missie is niet zonder reden uiteraard. Het zijn namelijk niet alleen de grote multinationals die meegaan op missie, maar ook heel wat KMO’s die hun internationale activiteiten willen uitbreiden. Tien jaar geleden schreef UNIZO al een artikel over dit onderwerp op basis van een thesis van Valérie Desmet over de prinselijke missies en de deelname van KMO’s. In 2011 was 61 procent van de deelnemers een KMO en de jaren nadien telkens ruim de helft. Drie kwart van de ondernemers bleken ook effectief hun objectieven bereikt te hebben na hun deelname aan de missie. De cijfers mogen dan wel gedateerd zijn, het belang van de missies voor KMO’s niet.

UNIZO Internationaal is daar uiteraard ook om het internationale netwerk van de ondernemersorganisatie uit te breiden en er contacten te leggen die in de toekomst een meerwaarde kunnen bieden voor onze leden. Hét hoogtepunt van de missie voor UNIZO was het seminarie “Connectivity between North and South”, georganiseerd door UNIZO Internationaal. Het publiek kreeg er nuttige informatie mee over logistieke, juridische en praktische aspecten bij het zakendoen in Senegal van vier topsprekers:

  • Mr. Kristof Waterschoot (Port of Antwerp Bruges)
  • Mrs. Nafissatou Tine (SUNULEX)
  • Mr. Michael De Boeck (Everest-Law)
  • Mr. Dirk Verbeke (Televic)

Heb jij ook vragen over zakendoen in Senegal of over prinselijke missies? Twijfel dan zeker niet contact met ons op te nemen.
 

Nuttig voor jou