CBAM staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism. Het is een mechanisme dat is ontworpen om de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU) te verminderen. Het doet dit door een prijs op te leggen aan geïmporteerde goederen die zijn geproduceerd met een hogere uitstoot van broeikasgassen dan in de EU.

De volgende productcategorieën zijn opgenomen in CBAM:

•    Cement
•    Staal
•    Aluminium
•    Elektriciteit
•    Chemische producten
•    Kunstmest

Let op!

Het gaat niet enkel om de grondstof zelf, maar vaak ook over afgeleide producten. Downstream producten zijn producten die zijn gemaakt van geïmporteerde grondstoffen of materialen. Deze producten zijn opgenomen in CBAM, omdat ze ook bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Bv. moeren en bouten vallen ook onder de CBAM regeling.
Importeurs van producten uit deze categorieën zullen op termijn (na de overgangsperiode) CBAM certificaten moeten aankopen om de extra uitstoot te compenseren. 

Overgangsperiode vanaf 1 oktober 2023

Hoewel de CBAM-regeling pas echt van start gaat in 2026, loopt er een overgangsperiode vanaf 1 oktober 2023 tot 31 december 2025, die bedrijven de kans moet geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Gedurende de overgangsperiode zijn bedrijven die CBAM goederen importeren enkel verplicht om te rapporteren over de ingebedde emissies van de geïmporteerde goederen. Er gelden nog geen financiële consequenties voor bedrijven die niet of niet tijdig rapporteren.

De rapportageplicht houdt in dat bedrijven moeten rapporteren over de volgende informatie:

•    De hoeveelheid en bijbehorende goederencodes van de geïmporteerde goederen.
•    De landen van oorsprong van de geïmporteerde goederen.
•    De ingebedde emissies van de geïmporteerde goederen.

De ingebedde emissies zijn de emissies die zijn veroorzaakt bij de productie van de geïmporteerde goederen. Deze emissies kunnen worden berekend door gebruik te maken van een standaardmethode of door gebruik te maken van een methode die is gebaseerd op de werkelijke emissies van de producent.
 

Om je voor te bereiden kan je volgende stappen doorlopen:

•    Bepaal of je CBAM-goederen importeert.
•    Verzamel de nodige informatie over de geïmporteerde goederen, 
      waaronder de hoeveelheid, de goederencodes en de landen van oorsprong.
•    Bepaal de ingebedde emissies van de geïmporteerde goederen.
      Hier bestaan vrij gedetailleerde regels voor die je kan terugvinden
      in de handleiding van de Europese Commissie
•    Rapporteer de ingebedde emissies aan de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft een online portaal ontwikkeld waarin bedrijven de rapportage kunnen doen. De rapportage moet uiterlijk een maand na afloop van elk kwartaal worden ingediend. Dat wil zeggen dat een eerste rapportering voor het kwartaal oktober 2023 tot december 2023 zal moeten ingediend worden ten laatste op 31 januari 2024. Dat zal moeten gebeuren via het ‘CBAM transitional registery’.

Heb jij vragen hierover, aarzel niet om met ons contact op te nemen.
 

Nuttig voor jou