In de war for talent kunnen freelancers een oplossing zijn om het juiste talent op het juiste moment op de juiste plaats in de onderneming te krijgen. Maar hoe vind je freelancers? Hoe kan je freelancers vinden? Waar moet je op letten bij het aannemen van een freelancer? We lijsten enkele tips op voor opdrachtgevers om de samenwerking met freelancers te vergemakkelijken.

✓     Begin with the end  

Tot welk doel dient de freelanceropdracht en wanneer is die succesvol afgerond? Denk vervolgens na over welke skills je hiervoor in  huis moet halen. “Iemand die de Facebookpagina kan onderhouden” is niet specifiek genoeg. Wil je video-content maken en moet deze persoon dus ook kunnen filmen? Heb je een budget voor een onlinecampagne en zoek je iemand die alles kent van Facebookadvertenties? Probeer dit zo concreet mogelijk uit te werken. 

✓     Start je zoektocht! 

Post je oproep om een freelancer te vinden op je eigen social mediakanalen. Hiermee geef je aan dat jouw onderneming volop leeft en openstaat voor samenwerkingen met freelancers.  

Plaats je vacature in freelancer community groepen op bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn. 

Ga op zoek via Platform Matching Systemen (bijv. GIGHOUSE, Jellow.be, Malt.be, Freelancenetwork.be, Opdrachten.be).

✓     Heb je je freelancer gevonden? 

Bespreek alle verwachtingen open en transparant, maak goede afspraken en zorg voor een correcte overeenkomst! Op de website van UNIZO vind je alvast een aantal goede modelcontracten.

Gevoelige informatie en data?

Krijgt de freelancer toegang tot gevoelige informatie en data? Neem dan zeker de nodige GDPR-bepalingen op in de overeenkomst!

✓     Klaar voor de start? 

Een goede onboarding is belangrijk, ook voor externen in jouw onderneming! En het stopt niet bij een toegangsbadge… Laat jouw HR tijd maken om nieuwe freelancers goed op te vangen en wegwijs te maken in jouw onderneming. Laat hen kennismaken met collega’s en neem je tijd om de missie en visie van uw bedrijf toe te lichten. 

✓     Een freelancers is een partner

Een freelancer is een partner voor jouw onderneming om jouw doel te bereiken. Het is niet omdat je een brood koopt van de bakker, dat de bakker van jou is. Je koopt enkel zijn product of zijn dienst. Dit hoeft je echter niet tegen te houden om ook voor freelancers de nodige feedbackmomenten te voorzien. 

✓     Maak zo weinig mogelijk onderscheid

Jouw medewerkers en freelancers vormen samen een team dat wil scoren in hetzelfde doel. Vertaal dit ook naar de werkvloer: nodig hen uit voor dezelfde feesten en vergadermomenten en bied freelancers dezelfde faciliteiten en cafetariamogelijkheden aan als je vaste medewerkers.   

✓     Betaal freelancers op tijd! 

In veel ondernemingen komen freelancers binnen in de organisatie via de dienst Aankoop en worden hun facturen ook zo behandeld. 30 dagen na factuurdatum betalen is misschien oké voor een leverancier van producten. Voor de freelancer gaat het om zijn of haar loon, en dat wil de freelancer net als andere medewerkers in jouw organisatie graag snel na de verleende diensten ontvangen. Probeer ook zo goed mogelijk op voorhand te communiceren over PO-nummers en dergelijke als die nodig zijn. 

✓     Freelancers houden van evaluatie 

Zorg voor een schriftelijke evaluatie van zijn of haar werk en probeer tijd te maken om dit ook mondeling toe te lichten. Voor de freelancer zijn deze evaluaties de beste manier om nieuwe opdrachten binnen te halen. 

✓     Was je tevreden over de samenwerking? 

Bewaar een fiche met zijn of haar competenties zodat je hem of haar opnieuw kan contacteren bij een volgende opdracht. Als je vaker wil samenwerken met freelancers, kan je ook een talentpool opstarten, een community waarin je hen kan bereiken als je onderneming nieuwe opdrachten uitschrijf

Waarom een freelancer inschakelen? Oh, zit dat zo!

Project manager Freelance Marijn Ghys van UNIZO Freelance legt op vraag van de UNIZO Ondernemerslijn uit waarom het interessant is om te werken met freelancers, wat de voordelen zijn en hoe je hen kan vinden.

Nuttig voor jou