Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende energiekosten, zijn volgens UNIZO de volgende maatregelen cruciaal voor KMO’s:

EUROPEES

 1. Invoering van een Europees prijsplafond voor aardgas
 • UNIZO bepleit de invoering van een Europees prijsplafond voor aardgas. Om te vermijden dat de energiebevoorradingszekerheid in het gedrang komt, kan men de aardgasprijzen aftoppen (plafonneren) op het niveau van de noteringen op de Amerikaanse en Aziatische gasmarkten.
 1. Samenaankoop aardgas
 • Door een prijsplafond voor aardgas te koppelen aan een samenaankoop worden bruuske ingrepen in de Europese gashandel vermeden. Europese samenaankopen hebben hun nut al bewezen bij de bestelling van vaccins tijdens de Corona-pandemie.
 1. Loskoppeling elektriciteitsprijs van de prijs van aardgas
 • De gascentrales zijn de marginale centrales die de elektriciteitsprijs bepalen, een ingreep daar zal de elektriciteitsprijs afremmen of doen stagneren.

FEDERAAL

 1. Verhoogde investeringsaftrek energiebesparende maatregelen
 • Energie-investeringsaftrek van 45,5 % voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie door ondernemingen
 1. Accijnzen
 • De federale regering moet de bijzondere accijns op elektriciteit op korte termijn (tijdelijk) op het Europees minimum zetten voor alle bedrijven, t.t.z. voor alle zakelijke klanten (“professionele gebruikers”). Dat minimum bedraagt 0,5 euro/MWh. 
 1. Versoepelingen economische werkloosheid
 • Verlenging huidige versoepelingen aan tijdelijke werkloosheid economische oorzaken tot eind 2023 (loopt af eind 2022)
 • Verlenging door sociale partners van CAO 159 tot eind 2023 (loopt af eind juni 2023)
 • Extra versoepelingen aan tijdelijke werkloosheid economische oorzaken, eveneens tot eind 2023:
  • Geen elektronische mededeling van eerste effectieve dag werkloosheid
  • Inkorten termijn voor informatieplicht RVA & werknemers naar 1 kalenderdag (vandaag 3 kalenderdagen)
  • Op jaarbasis maximaal 200 werkloosheidsdagen voor arbeiders en bedienden
  • Versoepelen van toelatingsvoorwaarden voor bedienden
 1. afbetalingsplannen RSZ, RSVZ en fiscus
 • Net als in corona: Je kan een jaar uitstel van betaling bekomen (of afbetalingsplan), zonder dat een verhoging wordt toegepast, en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen.
 1. uitvoering advies ABC over overbruggingsrecht
 • Net zoals bij economische werkloosheid, beter aanpassing ten gronde dan crisisoverbruggingsrecht
 1. Moratorium faillissementen
 • Een algemeen moratorium lijkt (te) verregaand. Niet alle bedrijven hebben die bescherming nodig, waardoor je misbruiken in de hand werkt. Een beperkt moratorium (enkel voor energie-intensieve sectoren) is zeer moeilijk juridisch af te bakenen zonder rechtszaken bij het Grondwettelijk Hof te riskeren.
 • Daarom lijkt het meer aangewezen een moratorium te beperken tot dagvaardingen door energieleveranciers, eventueel aangevuld met Fiscus of RSZ. Dat valt publiekelijk en juridisch beter te rechtvaardigen. Eventueel kan het verbod voor dagvaardingen in faillissement door energieleveranciers zelfs tijdelijk worden ingevoerd, in afwachting van een plafonnering / samenaankoop. Dat geeft de energiesector ook incentive om te lobbyen. En communicatief sterk naar bepaalde van onze sectoren toe
 1. Betalingsuitstel ondernemingskredieten:
 • Net zoals tijdens Corona. Toen was er zowel het uitstel terugbetaling van kapitaal van hypothecaire kredieten als ondernemingskredieten. Nu is er in de pers blijkbaar alleen sprake van uitstel bij hypothecaire kredieten.
  De andere federale maatregel van tijdens Corona, de overbruggingskredieten hadden weinig succes, zou ik dus niet opnieuw vragen. Is eigenlijk ook regionale materie volgens mij (waarborg…).
 1. Fiscale vrijstelling van gewestelijke steunmaatregelen
 • Eén van de belangrijkste te nemen maatregelen is de “gerichte steun voor bedrijven in moeilijkheden” vanuit de gewesten.  Bij invoering van gewestelijke steunmaatregelen is het noodzakelijk deze fiscaal vrij te stellen.

REGIONAAL

 1. Gerichte steun voor bedrijven in moeilijkheden
 • Op basis van het Europese steunkader (30% op het bedrag boven de verdubbelde gemiddelde prijs van 2021)
 1. Tarieven
 • Openbare dienstverplichtingen volledig uit de elektriciteitsdistributienettarieven halen
 1. Overbruggingslening
 • De overbruggingslening kan nu aangevraagd worden tot half december 22. Lening op 2 of 3 jaar, intrest 1,5%, min 10.000 en max 400.000. Voor liquiditeitsproblemen tgv Oekraïne. Verlengen tot na half december, en algemeen liquiditeitsproblemen tgv energiecrisis.
 1. Inzetten op advies over energie
 • Via gratis quick scan door externe deskundigen, uitbreiding KMO-Portefeuille (steun voor advies kan al, maar kan het plafond kan je misschien verhogen?), ..
 1. Uitbreiding ecologiesteun (ecologiepremie)
 • Zowel in budget, als in aantal energiebesparende technologieën die in aanmerking komen