Sinds 13 maart kan je de Brusselse compenserende energiepremie aanvragen. De energiepremie kan enkel worden aangevraagd door bedrijven met minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De compenserende energiepremie dekt tot 30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit die bedrijven in 2022 maakten in vergelijking met 2021.

Om in aanmerking te komen voor deze premie, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • De ondernemer die deze steunmaatregel aanvraagt, moet minstens één vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die uiterlijk op 31 december 2021 ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • In 2022 moet er een omzet zijn van meer dan € 50.000 voor één vestigingseenheid, €75.000 in geval van twee vestigingseenheden en €100.000 in geval van minstens drie vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De regering maakt een onderscheid in sectoren voor het bepalen van de tussenkomst. Om te achterhalen of je in een energiegevoelige of erg energiegevoelige sector actief bent, kan je overzicht in onderstaande tabel raadplegen. De gevoeligheid van de sectoren werd bepaald aan de hand van een studie van het BISA.

De meerkost bedraagt de totaalkost (excl. btw) van je energiefactuur voor het volledige jaar 2022, in vergelijking met het volledige jaar 2021. Hiervoor dien je te beschikken over de facturen die het volledige jaar 2022 dekken. Je kan op drie manieren de totaalkost van je energiefactuur berekenen, afhankelijk van de datum van je slotfactuur.

Je aanvraag dien je in op het portaal MyBEE.

Meer informatie over de premie zelf vind je hier: Compenserende energiepremie | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels)

Energiegevoelige sectoren

16. Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

17. Vervaardiging van papier en papierwaren

22. Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren

25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal

26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-insturmenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

26.6 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media

28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen

28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

31. Vervaardiging van meubelen

32. Overige industrie

45.1 Handel in auto’s

45.4 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

47. Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen

52. Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

56. Eet- en drinkgelegenheden

61. Telecommunicatie

90. Creatieve activiteiten, kunst en amusement

 

Erg energiegevoelige sectoren

8. Overige winning van delfstoffen

10. Vervaardiging van voedingsmiddelen

13. Vervaardiging van textiel

18. Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

20. Vervaardiging van chemische producten

23. Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

24.1. Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen

24.2. Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

30. Vervaardiging van andere transportmiddelen

36. Winning, behandeling en distributie van water

37. Afvalwaterafvoer

38. Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

55. Verschaffen van accommodatie

87. Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

91. Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten

93. Sport, ontspanning en recreatie

96. Overige persoonlijke diensten

Julie Huntz
Adviseur Brussels Gewest