Open brief namens de kmo-werkgevers

Deze open brief werd ook gepubliceerd op Trends.be.

Lees hier ook het persbericht over onze campagne.

Sinds winkelketen Delhaize aankondigde haar 128 winkels over te dragen aan zelfstandige uitbaters, is er wijdverspreide bezorgdheid ontstaan onder het personeel. Voor die ongerustheid bij verandering kunnen wij veel begrip opbrengen: niemand wil het gevoel hebben dat zijn werkgever zijn werknemers louter ziet als cijfers op een spreadsheet en niet als mensen die elke dag het beste van zichzelf geven. Wat wij echter wél betreuren, en ten strengste afkeuren, is dat de zelfstandige werkgevers de voorbije weken het mikpunt zijn geworden van die frustraties. Zelfstandige werkgevers zouden minderwaardige werkgevers zijn.

Ontdek wat UNIZO ook voor jou als ondernemer betekent!

Nog geen UNIZO-lid? Sluit nu aan bij het strafste ondernemersnetwerk in Vlaanderen en Brussel en ontdek wat we allemaal voor jou kunnen doen.

Vertel me er alles over

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Heb je vragen over werken in een kmo? Wil je ervaringen delen? Bel onze UNIZO Ondernemerslijn: 02 21 22 678"

Het tragische dieptepunt daarbij was de opmerking van een vakbondsman dat zelfstandige werkgevers hun personeel als honden zouden behandelen. Het zijn opmerkingen die hard binnenkomen. Ze snijden, niet het minst omdat ze diametraal op de werkelijkheid staan. Als er in Vlaanderen één type werkgever is die emotioneel betrokken is bij zijn werknemers, dan is het de kmo-werkgever. Want in een kmo is een medewerker niet louter een nummer met bijhorend dossier. Werknemer en werkgever kennen elkaar. Ze weten van mekaar hoeveel kinderen ze hebben, wat hun hobby’s zijn en waar ze op vakantie gaan. Voor wie niet als een cijfer op een spreadsheet behandeld wil worden, is werken voor een kmo de beste optie.

Vandaag werken zo’n 1,16 miljoen mensen - oftewel 37,3% van de loontrekkenden in België - voor een onderneming met minder dan 50 werknemers. Werken voor een zelfstandige is dan ook niet slechter, maar vooral helemaal anders. Werknemers hebben er een persoonlijker contact met hun baas, waardoor het werk meer afgestemd kan worden op de privésituatie van de werknemer. In de nieuwste enquête van hr-dienstengroep Liantis zegt bijvoorbeeld 83% van de kmo-werkgevers dat hun medewerkers altijd rechtstreeks bij hen terecht kunnen met vragen en problemen. 74% verklaart regelmatig te vragen hoe het met hun medewerkers gaat. Heel wat  kmo-werkgevers toonden zich tijdens de energiecrisis overigens bereid een voorschot op het loon te geven aan werknemers in financiële moeilijkheden, aldus nog de enquête. En dat vaak ondanks eigen financiële problemen.

Bovendien zijn medewerkers in kmo’s ook meer betrokken bij het beleid van het bedrijf, want dat wordt lokaal bepaald en niet vanuit het hoofdkantoor opgedrongen. Er is een reden waarom de omzet van de zelfstandige Delhaize-winkels de voorbije jaren met 3,5% groeide, terwijl die van de winkels in eigen beheer met 1,1% daalde: dat komt - en daar zijn we het volmondig met de vakbonden eens - door de inzet van het personeel, dat in die werkomgeving tot volle bloei komt. Gelooft u werkelijk dat het personeel van deze zelfstandige winkels zo gemotiveerd zou zijn en blijven, mochten de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden bij deze uitbaters zo slecht zijn als door diezelfde vakbonden wordt beweerd?

Namens zowat alle belangrijke kmo-sectoren van het land geven we de duidelijke boodschap dat zelfstandige ondernemers diegenen zijn die uit eigen middelen en met eigen risico investeren in onze economie.  Kmo’s zijn aangename en goede plekken om te werken.  Wie dit niet alleen miskent, maar zelfs niet ophoudt om deze ondernemers te schofferen en te kleineren, beseft niet welke schade hij aanricht.

Maar goed, u verwacht natuurlijk van ons dat wij dat standpunt innemen. U verwacht misschien ook dat ons pleidooi niet oprecht is. Weet u wat? Vraag het ons zelf. Want de volgende dagen zetten we de UNIZO Ondernemerslijn - normaal gezien enkel toegankelijk voor ondernemers/UNIZO-leden - open voor iederéén: zowel zelfstandigen, werknemers, ambtenaren… Stel ons gerust vragen over werken bij zelfstandige ondernemers, deel ook je ervaringen. Zo zal je ontdekken dat de zelfstandige werkvloer wél een aangename werkomgeving is en dat kmo-werkgevers echt het beste met hun personeel voorhebben.

Bel 02 21 22 678 of mail naar ondernemerslijn@unizo.be

De ondertekenaars van onze open brief

Danny Van Assche, UNIZO | Rudi Lecoutre, Advocaat.be | Chiel Sterckx, Aqua Belgica | Elke Stegen, AINB | Bart Ceulemans, Bakkers Vlaanderen | Christophe Vermeulen, Belgapom | Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie | Agnès Feltkamp, Belgische Kamer van Vertalers en Tolken | Marc Van Tilborgh, Belgische Keurslagers | Johan Mattart, Brafco | Luc Ardies, Buurstuper.be | Jos Vanhoof, BVAS | Albert Verlinden, BZB-Fedafin | Daniel Buschman, CIB | Erik Magnus, Creamoda | Stany Vaes, DENUO | Stijn Snaet, Event Confederation | Marc Callewaert, FBT | Guy Dewulf, FeBeD | Charles-Antoine Huybrechts, FEBELHAIR | Anja De Groote, Febelsol | Dirk Covemaeker, Federdrive | Sven De Vis, Fedpack | Marnix Van Hoe, FEMA |  Anneleen Vandewynckel, Fenavian | Eric Vandenabeele, Fitness.be | Tom Bovyn, FVB | Martine Bulté, FVV | Matthias De Caluwe, Horeca Vlaanderen |  Bart Vermeulen, KAM | Wouter De Maegt, KCLE | Gisèle Maes, Kenniscentrum Binnenvaart | Koen Van Malderen, KUFB |  Ivan Claeys, Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België  | Isolde Delanghe, Modeunie | Steven Lannoo, NAV | Tom Steenhoudt, NAVEM | Viviane Camphyn, Nelectra | Dirk Metsu, RECREAD |  Lode Verkinderen, TLV | Luc Schets, Traxio | René Van Reeth, UDB | Hilde Deneyer, VAN en APD | Peter Grootveld, Vereniging Dierenartsen | Wim Robberechts, VOTF | Koen van den Bosch, VVR

Nuttig voor jou