Sterkste groei in bouwsector, grootste daling in kunst, amusement, recreatie, vervoer en horeca.

In 2020 kwamen er in het hele land 106.788 nieuwe ondernemingen bij. Quasi een status quo (+ 0,54%) ten opzichte van de 106.108 starters in 2019. De 12.070 starters in Vlaams-Brabant zorgden opnieuw voor een stijging van 2.05%, een sterkere groei dan in Vlaanderen (+1.1%). In onze provincie is dit de 8ste stijging op rij, wat Vlaams-Brabant uniek maakt ten opzichte van de andere provincies. Al laten we Antwerpen en Oost-Vlaanderen voorgaan in absolute aantallen. In Vlaams-Brabant kwamen er sinds 2010 bijna 5000 starters bij (4977), wat overeenstemt met een totale groei het voorbije decennium van maar liefst 70%. Ook de startersdichtheid is bij ons het hoogst van het land. Zo startten er 10,04 Vlaams-Brabantse ondernemingen per 1.000 inwoners. Dat blijkt uit de nieuwste Startersatlas 2021 van UNIZO, Graydon en UCM, op basis van de finale cijfers van 2020.

Net als de voorbije jaren, zien we dat – op het niveau van hoofdberoepen – de meeste Vlaams-Brabantse ondernemingen in 2020 (4.490) startten in de dienstensector, wat overeenkomt met een aandeel van 37,2% ten opzichte van het totale aantal starters in de provincie. Binnen die sector zijn de zakelijke diensten en immobiliën het populairst met respectievelijk 1.241 en 1.113 starters. Samen staan ze in voor 50% van de starters in de dienstensector.

De tweede grootste groep starters in Vlaams-Brabant zijn de vrije beroepen. Met een aandeel van 15,4% ten opzichte van het totale aantal starters in 2020 vertegenwoordigen zij 1.859 starters. Binnen deze sector zijn de medische beroepen het sterkst vertegenwoordigd met een aandeel van 67,7% of in totaal 1.258 starters. Na de dienstensector en de vrije beroepen volgt de bouwsector met een aandeel van 13,9% in de totale starterspopulatie of 1.678 starters. In de detailhandel startten 10,2% of 1.231 ondernemers in onze provincie. De groei binnen de kleinhandel is vooral op te tekenen bij de ‘handel via postorderbedrijven en internet’. Vaak zijn dit geen nieuwe starters, maar gaat het om een uitbreiding van bestaande activiteiten via een ander ondernemingsnummer.

“Het feit dat de starterscijfers in onze provincie jaar na jaar stijgen, weerspiegelt niet alleen de troeven en het potentieel van onze regio maar ook de  grote ondernemersspirit die er heerst. Starters zijn een hefboom voor andere activiteiten en nieuwe werkgelegenheid. Het is daarom bijzonder belangrijk starters voldoende te ondersteunen zodat hun overlevingskansen stijgen. Overleeft een startende onderneming de eerste vijf jaar, dan daalt de kans op stopzetting substantieel .” duidt Elke Tielemans, Directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Impact op crisisgevoelige sectoren

Binnen de bouw zien we bij de ‘bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten’ voor het tweede jaar op rij een forse stijging met indrukwekkende cijfers (+45,95% in 2019 en opnieuw +30,51% in 2020).  Een aantal sectoren hebben dan weer meer te lijden onder de coronacrisis. Het voorbije jaar waagden er dan ook minder starters de sprong. Zo zijn er beduidend minder starters binnen de sector van ‘kunst, amusement en recreatie’ (-24,47% t.o.v. 2019), het ‘vervoer te land, te water en in de lucht’ (-20,9%), communicatiediensten (-18,8%) en de horeca ( -13,82%).

"Stuk voor stuk sectoren die ofwel verplicht, ofwel de facto door de omstandigheden voor een groot stuk stil liggen. Denk aan de eventsector, de autocarbedrijven en taxi's, de cafés en restaurants... Het gaat veelal ook over sectoren die bij hun opstart vrij tot zeer hoge investeringen vergen", legt Eric Van den Broele van Graydon uit.       

"Het aantal ondernemers dat tijdens het opstartjaar de handdoek in de ring gooide, beperkt bleef tot 5,4% en lag hiermee in dezelfde lijn als de voorgaande jaren. ", stelt Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. "Een goede  voorbereiding van een ondernemersavontuur is duidelijk veel meer bepalend dan de conjunctuur waarin ze starten. Zolang de huidige beperkingen op ondernemerschap blijven gelden, moeten steunmaatregelen wel maximaal behouden blijven. Ook tijdens de heropstart zullen ze nodig zijn om tot een volledige heropleving te kunnen komen.”

Kijk voor alle info op www.unizo.be/starters

Download hier voor de volledige Startersatlas 2020 (cijfers 2019)
Download hier het overzicht met de voorlopige starterscijfers voor het eerste kwartaal van 2021

Perscontact

Voor UNIZO:
Liedewij Verbiest
GSM: 0471 72 41 57  - E-mail: liedewij.verbiest@unizo.be