UNIZO is, net als heel wat Oost-Vlaamse burgemeesters eerder deze week, zeer bezorgd dat uitbreidingen en aanpassingen van bedrijven en ondernemingen in toekomst niet meer mogelijk zullen zijn en vreest dat hieruit waardevermindering van gronden en panden zal volgen.

In het beleidsplan is er sprake van een uitsterfbeleid waarbij de huidige functies behouden mogen blijven. Maar een bedrijf groeit, past zich aan en verandert doorheen de jaren. Daardoor hebben bedrijven veel vaker een omgevingsvergunning nodig dan particulieren. Hoe kan een bedrijf in de toekomst bijvoorbeeld een broodnodige waterzuiveringsinstallatie bouwen als de provincie die vergunningen niet langer zal verlenen? Om zich aan te passen aan nieuwe technieken en mogelijkheden, dient men vaak ook (beperkt) uit te breiden. Het is nefast dat dit in de toekomst in bepaalde gebieden niet meer mogelijk zal zijn.

We kregen na de voorstelling van het beleidsplan al een heel aantal opmerkingen, maar de indruk wordt nu gewekt dat het plan helemaal werd ingetrokken na de reactie van een aantal gemeenten. Niets is minder waar. Het openbaar onderzoek blijft lopen, terwijl dit in de pers soms anders wordt voorgesteld. De principes van de conceptnota worden nu reeds in de praktijk toegepast door de deputatie, bijvoorbeeld wanneer men in beroep gaat tegen de weigering van een vergunning door de gemeente. Wanneer het plan niet effectief teruggetrokken wordt, zal dit de komende maanden ook zo blijven. We vinden het op zijn minst misleidend van de provincie dat de communicatie niet helemaal helder gebracht wordt. UNIZO vraagt dat Provincie Oost-Vlaanderen in het proces en in die optiek klare wijn schenkt en desgevallend bijstuurt. Voortschrijdend inzicht en een draagvlak is belangrijk in deze materie.

Men kan het oneens zijn over het plan, daarvoor is het openbaar onderzoek er en vanuit UNIZO zullen we ook omstandig reageren. Tijdens het voortraject heeft UNIZO ook steeds de focus gehouden op de inplanting van bedrijven en de uitbreidingsmogelijkheden.

We roepen onze ondernemers op om het plan te raadplegen en te reageren op het openbaar onderzoek via deze link: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050/meedenken.html

Bezwaren indienen blijft relevant omdat deze worden meegenomen in het officieel openbaar onderzoek. 

Concreet: Tot 19 juli dient iedereen die dat nodig vindt, best nog bezwaar in. We beseffen dat dit ingewikkelde materie is en daarom nodigen we onze leden uit op 13 juni om 14u in onze kantoren voor een bespreking van ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen’ en de impact op economie, onder deskundige leiding van Mia Vancompernolle, specialiste Ruimtelijke Ordening van de UNIZO studiedienst.