Vandaag, 18 november, organiseert UNIZO in samenwerking met de Vlaamse regering en VLAIO de Dag van de Ondernemer. Die staat dit jaar in het teken van circulariteit en duurzaamheid.  Centrale boodschap: elke onderneming kan circulair kan zijn.  Kmo’s zijn bereid om te investeren in duurzaamheid maar botsen op hoge kosten en het gebrek aan duidelijke informatie en ondersteuning.  De belangrijkste drijfveer om te investeren is het beperken van de kosten en het opnemen van de rol als maatschappelijk verantwoord ondernemer. Dat blijkt uit een bevraging die UNIZO voerde bij 266 kmo-zaakvoerders in Vlaanderen. De ondernemersorganisatie pleit voor extra ondersteuning voor kmo’s in de omslag naar duurzaam en circulair ondernemen.

  • 90% van de bevraagde  kmo’s investeert vandaag of plant op korte termijn duurzame investeringen
  • 57% investeert in circulariteit
  • Slechts de helft van de kmo’s heeft een goed zicht op de verbruiksgegevens
  • UNIZO vraagt energieconsulenten en pleit voor extra fiscale ondersteuning zoals een verhoogde investeringsaftrek en verlenging van de steunmaatregelen voor duurzame energie

“Ondernemen voor morgen”, zo luidt de Dag van de Ondernemer-campagneslogan dit jaar. UNIZO riep de Dag van de Ondernemer in het leven om een welgemeende ‘dankjewel’ te zeggen aan de ondernemers van dit land.

“Ondernemers zijn de werkpaarden van onze samenleving. Het zijn de mensen die meer dan 50 uur per week werken, vaak tot na hun pensioenleeftijd, ondertussen anderen werk bezorgen en nieuwe ideeën uitwerken.  Ondernemers verdienen dus die ‘dankjewel’.  Dat mag al eens in tijden waarin ondernemers vooral gezien worden als financiers van lonen en belastingen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Vlaams minister van Economie, Werk en Innovatie Jo Brouns: “Voor mij is ondernemerschap synoniem voor welvaart. Ondernemers creëren toegevoegde waarde en private tewerkstelling, en dat moeten we koesteren. De voorbije jaren, met de pandemie en de huidige energiecrisis, stonden bol van onzekerheid, maar toch zijn ze blijven verder werken om ons van goederen en diensten te voorzien. Ondernemers verdienen hiervoor respect, en een welgemeende dankjewel.”

Het centrale thema dit jaar is duurzaamheid en circulariteit, ofwel het principe van reduce, reuse en recycle.  Door de grondstoffen en energie die we nodig hebben zo beperkt mogelijk te houden (reduce), zoveel mogelijk te hergebruiken en afval te beperken (reuse) en ervoor te zorgen dat de afval dat we dan toch veroorzaken een nieuw leven te geven (recycle) kunnen we onze ecologische voetafdruk een pak verminderen. “Iedere ondernemer kan maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen en kan ook dankzij de drive en zin voor innovatie de omslag maken naar verduurzaming en circulariteit”, aldus Danny Van Assche

David Moucheron, CEO KBC België“Ondernemers hebben het niet gemakkelijk vandaag. Als lokale bankverzekeraar willen wij voor hen een partner zijn. Bij KBC hebben we ook bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Maar duurzaamheid is een woord dat pas betekenis krijgt wanneer je het concreet invult. Daarom kunnen ondernemers die inzetten op een duurzamere transitie van hun bedrijf rekenen op onze volle steun, voor financieringen, verzekeringen, beleggingen ... Ze kunnen ook rekenen op ons netwerk van gespecialiseerde partners. Want als duurzame ideeën werkelijkheid worden, gaat iedereen mee vooruit.”

Kostencrisis zorgt voor energietransitie

De wil om duurzaam te investeren bij de ondernemers is groter dan ooit, zo blijkt uit een bevraging die UNIZO via Check Market voerde bij 266 ondernemers. 90% van de bevraagde  kmo’s investeert vandaag of plant op korte termijn investeringen om het energieverbruik te rationaliseren, bijvoorbeeld door (extra) te isoleren of gebruik te maken van moderne technologieën. Ook duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtepompen zijn populair. 60% van de bedrijven heeft al geïnvesteerd en nog eens bijna 15% heeft plannen.

De ongeziene prijsstijgingen voor elektriciteit, aardgas en brandstof versnellen de energietransitie.  Alternatieve, hernieuwbare energiebronnen zijn financieel nu veel interessanter dan voorheen. De terugverdientijd (ROI) is korter en men wordt minder afhankelijk van de prijsvolatiliteit van fossiele brandstoffen.

MVO

Liefst 2 op 3 kmo’s die te maken krijgen met leveringen investeert vandaag in duurzame ketenzorg,  en is dus zeer bewust van de risico’s op schendingen van mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen in de waardeketen van bepaalde producten en diensten. Het gaat ook om concrete handelingen, acties en beslissingen van ondernemingen om die risico’s maximaal te vermijden, bijvoorbeeld door te kiezen voor lokale leveranciers.
Gepeild naar de beweegreden om te investeren in duurzaamheid geeft 77% als een van de hoofdredenen dat ze hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen opnemen. Ook kostenbesparing (71%) en de schaarste aan grondstoffen (30%) scoren hoog.

Circulariteit

57% van de kmo’s investeert in de valorisatie van afval- en reststromen van hun ondernemingsactiviteiten. Zero waste policies vinden de laatste jaren steeds meer hun opmars, denk aan het tegengaan van voedselverspilling. Soms kunnen ook nieuwe materialen en producten gecreëerd worden uit de afvalstroom, waardoor er letterlijk circulariteit ontstaatKmo-zaakvoeders zijn vragende partij om producten zodanig te fabriceren dat ze langer meegaan, gemakkelijk te herstellen zijn en, indien dat laatste niet kan, recycleerbaar zijn.
In de helft van de kmo’s waar water een rol speelt, wordt vandaag ook al  geïnvesteerd in waterbesparende maatregelen, bijvoorbeeld door het opvangen, zuiveren en hergebruiken van regen- en afvalwater.

Meten is weten

Slechts de helft van de kmo’s heeft een goed zicht op de verbruiksgegevens van de onderneming op vlak van energie, water, afval of uitstoot. Dat is eerder beperkt. Nog eens 29% heeft een matig zicht hierop. Dat betekent dat 1 op 5 er niet in slaagt om goed het verbruik te monitoren. Dat is nochtans een belangrijke eerste stap in functie van duurzaamheidsinvesteringen. Een verbeterpunt dus.

Danny Van Assche: “Dit toont aan dat door de overheid ondersteunde energieconsulenten voor kmo’s een toegevoegde waarde zouden zijn. UNIZO is vragende partij voor energieconsulenten die ondernemers helpen bij energiescans, de monitoring van energieverbruiken en gratis advies geven over energie- en water besparende maatregelen, hernieuwbare energie en energiedelen.”
 

Transport

Bij de optie vergroening van transport en mobiliteit zien we nog de grootste uitdaging. 38% geeft aan dat men nog niet investeert in de vergroening van transport, maar dat wel wil doen in de toekomst. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de kostprijs en de beschikbaarheid van bepaalde technologieën (bijv. elektrische vrachtwagens).

“Hier merken we bij de kmo’s nog een uitstelgedrag”, zegt Danny Van Assche. “Belangrijk is dat  de laadinfrastructuur verder uitgerold wordt en er voldoende basisinfrastructuur is zodat ondernemers ook eenvoudig zelf kunnen investeren in (semi-publieke) laadmogelijkheden. Enkel zo is er voldoende stimulans om over te stappen naar elektrische voertuigen.”
 

Ondersteuning voor kmo’s

Gevraagd naar de belangrijkste drempels om te investeren in duurzaamheid staan de hoge aankoopprijs (54%) de lange terugverdientijd (37%) en het gebrek aan financiële middelen (34%) bovenaan, gevolgd door het gebrek aan kennis (20%).

Om ondernemers volop mee op de kar van energietransitie te krijgen, moeten de investeringen lonen.  Kmo’s botsen nog vaak op de hoge kosten van nieuwe technologieën. Daarom is, naast correcte en duidelijke informatie, ook voldoende (fiscale) ondersteuning nodig.

In plaats van een verlaging op de btw op het verbruik van brandstof, is het efficiënter om de  verlaagde tarieven voor investeringen in zonnepanelen, zonneboilers, laadpalen, warmtepompen, isolatie,… te verlengen  Dit zijn uitgaven die structureel de situatie verbeteren en kunnen helpen om de omslag naar groene energie te maken. Idealiter worden deze steunmaatregelen verlengd en zelfs uitgebreid.

Voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap geldt nog tot 31 december 2022 een forfaitaire investeringsaftrek van 25% voor energiebesparende investeringen.  In Nederland geldt een veel hogere energie-investeringsaftrek., van 45,5 % voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie zoals warmtepompen, warmtepompboilers, hoogrendementsglas en LED-verlichtingssytemen in bedrijfsgebouwen. UNIZO vraagt om ook in België een verhoogde investeringsaftrek van 45,5 % in te voeren.

 

Wedstijd DVDO

In aanloop naar de Dag van de Ondernemer organiseerde UNIZO een wedstrijd waar ondernemers een Refill Point van Dripl, een advertentie-tegoed van Meta, en een hele dag muziekkeuze op Radio 2 konden winnen.  Alle partners van de Dag van de Ondernemer vindt u hier Partners Dag van de Ondernemer | UNIZO.

 


 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be