De constante groei van het aantal startende ondernemingen dat we de voorbije tien jaar kenden, lijkt te zijn gestopt. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO voerde op basis van recente cijfers van GraydonCreditsafe. Volgens een eerste raming zullen er in Vlaanderen in 2022 9 procent minder starters zijn dan in 2021. 

2021 was een zeer goed jaar op startersgebied, dan zou het niet verrassend dat er het jaar nadien een wat lichtere stijging is”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Maar wat we nu zien is een zeer sterke daling, we belanden in België net onder het startersaantal van 2019. Zelfs in Vlaanderen, waar we ook in 2020 in volle coronacrisis nog een groei zagen, is er dit jaar een grote terugval. 

 

2022

2021

2020

2019

België*

102.179

111.409

100.450

102.385

Vlaanderen

65.980

72.777

65.555

64.831

Brussel

11.407

12.069

11.273

12.689

Wallonië

24.792

26.563

23.622

24.865

cijfers: GraydonCreditsafe

 

Daarmee lijkt nu wel degelijk een knik te komen in de constante stijging van het aantal starters dat we het voorbije decennium kenden. Sinds 2011 steeg het aantal in ons land jaarlijks tot 102.385 starters in 2019. Na een kleine dip in 2020 (100.450) was 2021 een recordjaar met 111.409 startende ondernemingen. In 2022 vallen we terug op ongeveer hetzelfde aantal als 2019. In Vlaanderen meten we nog een lichte stijging ten opzichte van 2019, maar in Brussel gaat het aantal sterk achteruit. 

Met de coronacrisis die net achter ons ligt en de recente explosie van de energie-,  grondstof- en loonkosten komt de daling van het aantal starters niet onverwacht. Ook voor de gevestigde ondernemers is het niet makkelijk, dat merken we aan het stijgend aantal faillissementen.  De drempel om een eigen zaak te starten hoger ligt in tijden van economische crisis. Uit de recente kmo-barometer van UNIZO blijkt dat ondernemersvertrouwen daalt. 

Danny Van Assche: “We verwelkomen nog steeds veel potentiële ondernemers op ons startersplatform, waar starters een waaier aan informatie vinden, maar de laatste stap, de échte stap, wordt iets minder gezet.  Men is duidelijk meer afwachtend om de plannen daadwerkelijk uit te voeren.” 

UNIZO hoopt dat deze knik in de curve geen voorbode is van een daling de volgende jaren. “Het is afwachten wat 2023 brengt. Het belang van starters mag niet onderschat worden. Zij zorgen voor innovatie, creatieve ideeën en spelen in op nieuwe maatschappelijke trends. Ondanks een aantal recordjaren, hebben we nog steeds een lagere startersgraad in vergelijking met Nederland, Duitsland en Frankrijk. We moeten dus nauwlettend toezien dat onze startersmotor niet sputtert", zegt Danny Van Assche.

Startersplannen? Check het UNIZO Startersplatform

Nuttig voor jou