Het statuut student-zelfstandige is populairder dan ooit. Op vijf jaar tijd is het aantal bijna verdubbeld. “Jongeren die gebeten zijn door de ondernemersmicrobe kunnen dankzij dit statuut  tijdens hun studies met een eigen onderneming starten en ervaring opdoen”, zegt UNIZO-topman Danny van Assche. 

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen het statuut van student-zelfstandige aanvragen. Basisvoorwaarden zijn tussen de 18 en 25 jaar oud zijn en ingeschreven zijn aan een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling, met de bedoeling om een diploma te behalen dat erkend wordt in België. Aan het statuut zijn een aantal voordelen gekoppeld, zoals een vrijstelling van sociale bijdragen op de eerste inkomensschijf van 7.329 euro. Het belangrijkste minpunt is de administratieve rompslomp. “De student-zelfstandige moet elk school- of academiejaar opnieuw aantonen dat hij effectief ingeschreven is als student en effectief deelnam aan de examens. Dit zou gemakkelijker en zelfs geautomatiseerd moeten kunnen”, zegt Danny Van Assche.

Eind 2021 waren er in België 9.127 student-zelfstandigen actief (bron RSVZ). Op het einde van het eerste kwartaal van 2022 is dit verder gestegen tot 9.383. Het statuut zit duidelijk in de lift: jaarlijks komen er zo’n 1.000 student-zelfstandigen bij en tussen 2017 en begin 2022 steeg hun totale aantal met 87%. 

De stijging situeert zich zowel bij mannen als bij vrouwen. Tussen 2017 en 2022 steeg het aantal mannelijke student-zelfstandigen met 89% en het aantal vrouwelijke student-zelfstandigen met 85%. De verhouding mannen versus vrouwen schommelt al enkele jaren rond de 60% versus 40%. Meer dan 70% van de student-zelfstandigen is woonachtig in het Vlaamse gewest. Dat is iets meer dan het Vlaamse aandeel in het totale aantal zelfstandigen (62% in 2020).

UNIZO is tevreden dat het statuut gesmaakt wordt en pleit om meer aandacht te besteden aan ondernemerschapscompetenties in de leerplannen van de derde graad secundair. 
Danny Van Assche: “Basiscompetenties ondernemerschap maakt nu al wel deel uit van de eindtermen, maar toch merken we dat het vaak nog te weinig wordt meegenomen in de leerstof. Om sterk van start te kunnen gaan met een eigen zaak is het een absolute must, zeker voor bepaalde sectoren waaruit veel zelfstandigen voortvloeien (tuinaanleg, bouw, kapper, horeca..). Wie goed geïnformeerd en geschoold is ziet zijn slaagkansen als ondernemer sterk verhogen.”

Kom alles te weten over het statuut van student-zelfstandige