Kan je een zelfstandige activiteit starten als student?

Laatste aanpassing: 
30/03/2021

Er bestaat voortaan een specifiek statuut voor student-ondernemers of student-zelfstandigen. Jongeren die hun studies combineren met ondernemen, kunnen daardoor fiscaal ten laste blijven van hun ouders. Het moet gaan om student-ondernemers tussen de 18 en 25 jaar die ingeschreven zijn voor lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend wordt door de bevoegde instantie.

Het statuut voorziet een gunstig stelsel van bijdragen betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen. De vroegere gelijkstelling van een student met een zelfstandige in bijberoep bestaat niet meer.

Wie komt in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige?

  • je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
  • je volgt studies in een onderwijsinstelling en wordt eventueel zelfs begeleid door jouw school bij een ondernemingsproject.
  • je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per week in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland, met het oog op het bekomen van een diploma dat erkend is door de bevoegde overheden.
  • je volgt regelmatig de lessen (voor ten minste 27 studiepunten/17 lesuren) en kan dit aantonen aan de hand van een attest opgesteld door je school. Indien jouw school je dit niet kan bezorgen, kan je een attest voorleggen waarin bevestigd wordt dat je hebt deelgenomen aan de examens (voor ten minste 27 studiepunten/17 lesuren). Een andere mogelijkheid is dat je wordt begeleid door een universiteit of hogeschool bij je ondernemingsproject. Is dat alles niet het geval, dan riskeer je het statuut van student-zelfstandige te verliezen. Je wordt dan beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep en je zal een bijdrage moeten betalen die ongeveer €700 per kwartaal bedraagt. Je contacteert dus best onmiddellijk je sociaal verzekeringsfonds als je geen regelmatige student meer bent.
  • Je oefent een zelfstandige activiteit uit of bent van plan er een uit te oefenen (je werkt dus niet onder het gezag van een werkgever).

Wil je je inschrijven als student-zelfstandige?

Contacteer dan Liantis sociaal verzekeringsfonds.

Wat met kinderbijslag van de student-zelfstandige?

Een student-zelfstandige moet zich aan bepaalde regels houden als hij of zij het recht op kinderbijslag niet wil verliezen. Die regels zijn afhankelijk van de norm waaronder de student valt.

240-urennorm
Een voltijdse student die als zelfstandige werkt, of iemand die als zelfstandige werkt naast zijn stage in het kader van de ondernemersopleiding, mag maximum 240 uur presteren per kwartaal. Om te bepalen of een student-zelfstandige, die onder bovenstaande categorie valt, recht heeft op kinderbijslag, maakt je kinderbijslagfonds volgend onderscheid:

  • Als het jaarinkomen van de student-zelfstandige lager ligt dan € 7.021,28, vermoedt het kinderbijslagfonds dat de 240 uren niet overschreden werden. Wanneer de kruispuntbank je fonds daarover inlicht, wordt de kinderbijslag zonder onderbreking uitbetaald.
  • Als het jaarinkomen van de student-zelfstandige hoger ligt dan € 7.021,28, zal het kinderbijslagfonds de betalingen opschorten en moet de student een verklaring op eer afleggen over het aantal uren die hij per kwartaal werkte. Als blijkt dat de student toch niet meer dan 240 uren per kwartaal heeft gewerkt, blijft hij het recht op kinderbijslag behouden. Werkte de student toch meer dan 240 uur per kwartaal, verliest hij zijn recht op kinderbijslag.

Inkomensnorm
Als de student-zelfstandige deeltijds onderwijs volgt of een werkzoekende schoolverlater is, geldt de inkomensnorm. Dat wil zeggen dat zijn of haar brutoloon, sociale uitkering, of een combinatie van beide niet hoger mag liggen dan € 530,49 per maand. Dat geldt ook als de student een stage volgt in het kader van een ondernemersopleiding of een overeenkomst heeft binnen een alternerende opleiding. In al deze gevallen vraagt je kinderbijslagfonds sowieso een verklaring op eer over het inkomen.

het nieuwe UNIZO Startersplatform

Het UNIZO Startersplatform is een handige én gratis tool om je ondernemingsplan van A tot Z uit te werken! 

Ik begin meteen!

Meer begeleiding nodig via UNIZO? Neem een kijkje naar ons aanbod.

TIP!
Start je eigen zaak op en krijg een half jaar lang de beste ondersteuning - volledig gratis!

UNIZO wil je als prille ondernemer maximaal ondersteunen en biedt je daarom een uniek startersaanbod! Je kan nl. 6 maanden lang genieten van het UNIZO lidmaatschap voor 0 €.

Ik doe mee!

Meer over: Sociale bijdragen, Starten, Hoofdberoep-bijberoep

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!