• Records verpulverd in 2022
  • UNIZO vraagt definitieve uitbreiding van aantal uren en verhoging van fiscaal plafond

 

Op haar huidige werkplek, Verstraeten Uitvaartzorg te Hoboken, ontving jobstudent Merel Ponsaers (21) vandaag de award ‘Jobstudent van het Jaar’ uit handen van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Van Gerd Van Bergen, regiomanager bij hr-dienstengroep Liantis, kreeg ze een extra maandloon ter waarde van 1.500 euro.

Merel werd door een jury geselecteerd uit een reeks van inzendingen van werkgevers. Met de verkiezing willen UNIZO en Liantis het belang van jobstudenten voor onze economie benadrukken en aantonen dat het huidige soepele tewerkstellingsstatuut voor jobstudenten vruchten afwerpt. Alle records zijn in 2022 gesneuveld: de aantallen voor studentenjobs, werkgevers en studenten die aan het werk zijn, waren nooit zo hoog. UNIZO vraagt om de uitbreiding van het aantal uren naar 600 definitief te verankeren in de wet en dringt aan op een verhoging van het maximumbedrag dat studenten kunnen verdienen om ten laste te blijven.

 

Merel Ponsaers is Jobstudent van het Jaar

Merel Ponsaers uit Hoboken behaalde net haar diploma rechtspraktijk en volgt volgend jaar nog een postgraduaat forensisch onderzoek aan de Erasmushogeschool. Zij werkt momenteel als jobstudent bij Verstraeten Uitvaartzorg, een familiale begrafenisonderneming uit Hoboken. Zaakvoerder Rudi Vercauteren droeg haar kandidatuur voor.

Merels takenpakket in de uitvaartonderneming is zeer divers. Ze doet de eerstelijnstelefonie en volgt al het generieke e-mailverkeer op. Dat kan gaan van alles wat te maken heeft met de aangifte van een overlijden en het daarbij horende verkrijgen van toelatingen tot begraven of crematie, bestellingen opvolgen van rouwbloemen of het opvolgen van goedkeuringen voor drukwerk van families. Verder publiceert ze de rouwberichten op de website en de praktische interne voorbereiding voor de uitvaarten. Merel zorgt ook voor het downloaden van uitvaartmuziek, het opmaken van gemonteerde fotoreportages voor de uitvaarten en de communicatie met het crematorium.

Zaakvoerder Rudi Vercauteren: “Merel is iemand aan wie je slechts één keer iets hoeft uit te leggen. Dat is iets wat je niet meteen verwacht van een 21-jarige zonder enige echte werkervaring, laat staan in de uitvaartsector. We hebben als onderneming lang getwijfeld of we eerstelijnstelefonie zouden overlaten aan een jobstudente. Het eerste telefonische contact bij de melding van een overlijden is heel erg belangrijk. Je moet de familie op een empathische manier geruststellen en voorzien van juiste en duidelijke antwoorden op de vele vragen die ze hebben. Dat doet Merel op een bewonderingswaardige manier.”

 

Drie records: aantal studentenjobs, werkgevers en studenten

Volgens de recente RSZ-cijfers waren er in 2022 626.733 jobstudenten actief. Dat is het hoogste aantal ooit. Het vorige record van 565.248 uit 2021 werd verpulverd. Het aantal studentenjobs klom in 2022 voor de eerste keer boven het miljoen (1.019.300). Het vorige record werd ook in 2021 opgemeten (883.518). Het derde record dat sneuvelt is het aantal werkgevers (71.752 in 2022).

Volgens dienstengroep Liantis lijken de eerste 7 maanden van 2023 deze trend te bevestigen. Uit een analyse bij 30.000 werkgevers blijkt dat meer kmo-werkgevers jobstudenten te werk stellen in vergelijking met dezelfde periode in 2022 (januari tot juli).

Gerd Van Bergen van Liantis: “We zien dat 31,1% procent van de werkgevers in de eerste maanden van 2023 minstens één jobstudent inschakelde. Dat is opnieuw een toename ten opzichte van dezelfde periode in 2022 (30,1%). Gemiddeld stellen ze 5,1 jobstudenten te werk. Werkgevers doen een beroep op jobstudenten omdat het nu eenmaal een flexibel statuut is dat hen toelaat om in te spelen op drukkere momenten. Maar daarnaast is het ook zo dat veel werkgevers flexibele werkkrachten inschakelen uit noodzaak. Omdat hun vaste medewerkers genieten van een welverdiend verlof of omdat ze geen mensen vinden in de krappe arbeidsmarkt. Denk maar aan de horecasector. Daarom vinden we het belangrijk om tijdens deze ‘jobstudent van het jaar’ het belang van jobstudenten voor werkgevers en onze economie te benadrukken.” 

De laatste jaren is de stijging van het aantal jobstudenten én werkgevers die er inschakelen opmerkelijk. Op slechts vijf jaar tijd (2022 t.o.v. 2017) zijn er 20% meer werkgevers met studentenjobs in de aanbieding en studenten die de studie combineren met werken. Het aantal studentenjobs steeg met 31%, zo blijkt uit een analyse van de RSZ-cijfers.

Een kwart van de studenten verrichte in 2022 studentenarbeid in alle vier de kwartalen. Slechts 17% werkte enkel in het derde kwartaal (de zomer). Meer dan 8 op 10 studenten werkte dus ook buiten de zomermaanden.

De gemiddelde student verricht zo’n 200 uur studentenarbeid per jaar. In voltijds equivalent (37,5u/week of 7,5u/dag) zijn dat vijf volle weken ofwel 26,6 dagen. 92% werkte niet meer uren dan het plafond van 475 om van de verminderde RSZ-bijdragen en vrijstelling van bedrijfsvoorheffing te genieten. 8% van de studenten werkte wel meer dan 475 uren.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: “De tijd dat studentenarbeid een typisch zomers fenomeen was, ligt ver achter ons. Studenten werken nu het hele jaar door.  Ze zijn dan ook bijzonder gegeerd bij ondernemingen.  Ze voegen een instant flexibiliteit toe binnen een bijzonder krappe arbeidsmarkt, met een logisch kostenvoordeel.  Zo vormt studentenarbeid een ideaal instrument om gewone, reguliere tewerkstelling aan te vullen, of een tijdelijk hogere werklast te counteren.” 

600 uren verankeren en fiscaal plafond optrekken

In 2012 werd het stelsel voor studentenarbeid op verzoek van UNIZO fundamenteel hervormd, en sinds 1 januari 2017 konden studenten 475 uren presteren in plaats van 50 dagen. Deze aanpassingen bleken de voorbije jaren een belangrijke katalysator. Maar toch was het aantal uren soms nog te beperkt, zeker voor sectoren die blijven snakken naar extra handen. Vanaf dit jaar is de maximumgrens voor studentenarbeid opgetrokken van 475 naar 600 uur per jaar.

Danny Van Assche: “Een zeer goede zaak, maar de  uitbreiding geldt slechts voor twee jaar dus tot 2024. We vragen om de uitbreiding tot 600 uur te verankeren in de wetgeving. Uit een bevraging die UNIZO deze zomer voerde bij 280 kmo-werkgevers blijkt dat een op drie beroep doet op jobstudenten. Meer dan de helft (55%) hiervan zegt te zullen gebruik maken van de uitbreiding van het aantal uren tot 600.” 

UNIZO pleit daarnaast om het maximumbedrag dat studenten kunnen verdienen om ten laste te blijven van de ouders te verhogen.

Dit plafond is ongewijzigd gebleven, ondanks het verhogen van het aantal toegelaten uren. Studenten die 600 uren presteren aan het gemiddeld brutoloon 13,4 euro komen al in problemen. Het plafond voor het bruto belastbaar inkomen is nu 7.965 euro als de ouders gezamenlijk worden belast. UNIZO vraagt om het fiscaal plafond evenredig met het uurplafond op te trekken. Voor 2023, bijvoorbeeld, zou dit betekenen dat de drempel moet worden verhoogd van 7.965 euro naar 10.060 euro.

 
 

Tabellen (bron: RSZ)