Campagnebeeld"Gelukkig zijn ondernemers 'goe zot' van hun zelfstandigheid, hun vak, hun klanten... waardoor ze telkens opnieuw de veerkracht, energie en creativiteit kunnen opbrengen om te blijven doorgaan en er het beste van te maken, ook in moeilijke tijden." Met die boodschap trapte Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, vanmorgen de Dag van de Ondernemer af, een jaarlijks initiatief van UNIZO en de Vlaamse regering, in samenwerking met VLAIO.

"Bedankt om goe zot te zijn van ondernemen!", luidt de Dag van de Ondernemer-campagneslogan dit jaar. Een wat prikkelende formulering om aan te geven hoe ver ondernemers bereid  zijn te gaan om hun bedrijf te doen draaien en hun klanten tevreden te stellen. Met een reeks affiches en een videospot wordt concreet geïllustreerd waar dat 'goe zot zijn' zoal op slaat: snel bereikbaar zijn in elke situatie; werken tot het kleinste detail goed zit; elke steen omdraaien in de zoektocht naar oplossingen; altijd alles willen weten over elk product; tot de vroegste uurtjes tappen met de glimlach; durven, dromen en doen in onzekere tijden, je elke dag blootstellen aan fijne stoffen; op je best presteren onder druk... "Ik zou hier nog 1001 voorbeelden kunnen bedenken van hoe zelfstandige ondernemers telkens opnieuw hun grenzen verleggen en daarmee een boost geven aan onze economie en welvaart", maakt Danny Van Assche zich sterk.

Koploper op vlak van werkuren
In een poging om alvast een deel van die inzet te objectiveren organiseerde UNIZO via Check Market een korte bevraging naar de tijdsbesteding van zelfstandige ondernemers en hoe ze die zelf op dit ogenblik ervaren. Voor we de resultaten daarvan presenteren, serveren we eerste de officiële Eurostatcijfers (voor het 2de kwartaal van 2021), over hoeveel werkuren per week Vlaamse ondernemers presteren, in vergelijking met hun collega's in Europa. Bekijken we de mediaanwaarde voor mannen dan ligt die bij ons op 55 uren per week. Bij vrouwen is dat 50 uren. Ondernemers mét personeel in dienst (55 uren) werken doorgaans 5 uren langer dan ondernemers zonder personeel (50 uren). Als we gaan benchmarken met onze buren, blijkt dat Vlaamse ondernemers met personeel met ruime voorsprong het meeste aantal uren presteren binnen Europa. Zo bedraagt verschil met ons onmiddellijke buurland Nederland ongeveer 9 uren. Het gemiddelde voor de Eurozone bedraagt 47 uren.

Aantal werkuren

Avond- en weekendwerk bijna de norm
9 op 10 ondernemers geeft aan soms tot altijd avond- weekendwerk te verrichten. Voor een kwart van de ondernemers is avondwerk zelfs (zo goed als) dagelijkse realiteit. 43% werkt elke zaterdag en/of zondag.

Is het huidige werkritme vol te houden?
Typerend voor de drive waarmee ondernemers hun job beoefenen is dat ze hun werkritme zelf positiever inschatten dan hun omgeving. 67% of 2 op 3 ondernemers vindt zijn/haar werkritme uitdagend, maar vol te houden. 33% bestempelt het huidige werkrimte als belastend of niet lang meer vol te houden. Uitgaande van de feedback die ze van hun omgeving krijgen, zeggen zelfstandigen dat 46% van hun familie en/of vrienden hun werkritme als belastend ("goe zot") bestempelt.

Graag meer tijd voor opleiding en strategische zaken
Tot slot vroegen we aan ondernemers hoeveel procent van hun (wekelijkse) werktijd zij momenteel besteden en zouden willen besteden aan een reeks van typische werktaken. Ook de optie ‘niet van toepassing’ is hier interessant, omdat niet elke ondernemer wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld onderweg zijn in het verkeer (bijvoorbeeld men woont boven de winkel) of het managen van personeel (bijvoorbeeld freelancers).
De conclusies:
16% of ongeveer één zesde van de wekelijkse werkuren wordt besteed aan administratie. 1 op 2 ondernemers geeft aan hier minder tijd aan te willen besteden.
Ondernemers zijn duidelijk vragende partij voor meer tijd voor strategie en opleiding. Het beperkte aantal uren dat men hier voor kan uit trekken zou men graag verdubbelen.
Minder lang onderweg zijn in het verkeer is ook een bekommernis: 43% van de ondernemers die op de baan zijn (om te pendelen en/of professioneel) wil minder tijdsverlies. Gemiddeld zou het % van de werkuren dat men onderweg is met 33% moeten dalen.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Uit al deze resultaten blijkt dat ondernemen niet alleen meer dan een fulltime job is, het is meer dan een job op zich: een levenswerk waaraan ze verknocht zijn en waarmee ze iets kunnen betekenen in de samenleving. Ondernemers zijn 'stapelzot' op hun bedrijf, in de meest positieve betekenis van het woord. De energie die ze daaruit putten om toegevoegde waarde te creëren voor ons allemaal moeten we koesteren. Gans het jaar door, maar in het bijzonder op deze Dag van de Ondernemer, geven we hen een welgemeend applaus."

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Werk: "Ik heb onze Vlaamse ondernemers het voorbije jaar leren kennen als echte doorbijters. Als ‘goe zot’, maar ook als betrouwbare partners, met een grote verantwoordelijkheidszin. Samen met hen kijk ik de toekomst op deze oververdiende ‘dag van de ondernemer’ positief tegemoet. Gezonde ondernemingen konden de crisis met de hulp van onze Vlaamse steun doorstaan, het ondernemersvertrouwen piekt op een ongezien hoog niveau en ook het aantal nieuwe starters blijft de records aan elkaar rijgen. Onze ondernemers kunnen op mijn volle steun en op die van de Vlaamse Regering blijven rekenen. Ook wat opleiding betreft zitten we op dezelfde golflengte. Opleiden is het nieuwe rekruteren. Daarom ook dat we in ons sociaal akkoord 119 miljoen euro voorzien voor een opleidingsoffensief, ook voor onze ondernemers. Ik weet ook dat ik ook op hen kan blijven rekenen, om dit samen tot een goed eind te brengen en om onze economie en welvaart veilig te stellen.”

Info: Download hier het KMO-cijfer van UNIZO met alle resultaten en tabellen van de UNIZO-enquête naar de tijdsbesteding van onderrnemers...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be