Het aantal langdurig arbeidsongeschikten stijgt elk jaar. UNIZO wil de doelstellingen van de Vlaamse en federale regering ondersteunen om langdurig zieken snel weer aan het werk te krijgen, als hun gezondheid dat toelaat, en pleit bij de regering om in te zetten op twee fronten: preventie en re-integratie. Tegelijkertijd waarschuwt de ondernemersorganisatie ervoor dat men niet in simplismen mag vervallen en bedrijven al te eenzijdig met de vinger mag wijzen. “Als het bijvoorbeeld gaat over burn-out, komt men geen stap verder door bedrijven aan de schandpaal te nagelen, zoals ACV voorstelt”, aldus Danny Van Assche. “We mogen ook niet blind zijn voor de andere oorzaken van burn-outs dan de werkomgeving, waardoor een stigmatiserende vinger naar de werkgever wel heel kort door de bocht is.”

Thuissituaties, en zeker in coronatijden, worden meer en meer complex en drijven de werk-privébalans tot het uiterste. Tieners die thuis zijn door afstandsonderwijs, hobby’s die wegvallen en gebrek aan sociaal contact, doen de gemoederen vaak hoog oplopen waardoor stress in de hand gewerkt wordt. Los daarvan spelen ieders eigen karakter en temperament ook een belangrijke rol waarbij iedereen ook steeds hogere eisen stelt aan zichzelf, zowel op het werk als in zijn privéleven. We moeten ook durven bekijken of iemand wel goed op zijn plek zit in zijn huidige functie. En de structurele krapte op de arbeidsmarkt helpt ook niet om alle vacatures vlot te kunnen invullen waardoor meer werk door minder volk moet worden gedaan.

We stevenen af op bijna een half miljoen langdurig zieken en dat baart UNIZO zorgen. Het is voor de ondernemersorganisatie een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van de volgende jaren. Van Assche legt uit: “We willen dan ook volop meewerken aan een ondersteunend kader dat tegelijk inzet op verschillende aspecten. Bovenal roept UNIZO ook op tot een mentaliteitswijziging, waardoor we niet naar ziekte en gezondheid kijken als twee tegengestelde polen. Het gaat over een continuüm. Een open communicatie tussen werknemer en werkgever kan al veel wrevel en moeilijkheden wegwerken." Daarnaast bepleit UNIZO een betere ondersteuning van werknemer én werkgever door ook de arbeidsbemiddelaar actief te betrekken bij het re-integratietraject. Wie arbeidsongeschikt is en wil terugkeren, heeft bovenal nood aan houvast en zekerheid. Ook de werkgever, die veelal van goede wil is, heeft niet altijd de expertise, tijd en middelen om volop in re-integratie te investeren. Juist daarom moet ook hij de nodige ondersteuning krijgen om van zijn goede wil een echt succes te maken van de re-integratie. En indien tewerkstelling bij de huidige werkgever niet meer kan of is aangewezen, dan is werken bij een andere werkgever ook een succesvol re-integratie alternatief.

Naast een mentaliteitswijziging en ondersteuning voor werknemer en werkgever zien we dat progressieve werkhervatting een belangrijke oplossing kan zijn. Het stapsgewijs opnieuw kunnen gaan werken helpt de werknemer niet alleen om de werkhervatting op een realistische manier aan te pakken, maar helpt ook de eventuele financiële kopzorgen weg te werken en de kans op herval te verkleinen. UNIZO wil daarom dat er een tool wordt uitgewerkt waarmee men op een laagdrempelige manier kan berekenen hoeveel men netto meer overhoudt wanneer men weer gaat werken. Deze financiële duidelijkheid onderbouwt mee de mentaliteit van de werknemer.

UNIZO werkte een totaalplan uit om langdurig zieken te vermijden of te re-integreren. Dat rapport leest u hier.

Ook zelfstandige ondernemers krijgen meer en meer te maken met psychosociale problemen zoals burn-outs. Begeleiding is hiervoor cruciaal en ontwikkelde daarom samen met sociaal secretariaat Liantis een uitgebreid begeleidingstraject op www.unizo.be/burn-out.