"Dit is een pestmaatregel in het kader van de fiscale onderhandelingen"

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO

Het idee van minister Frank Vandenbroucke, om werkgevers de ziekte-uitkering te laten betalen voor de tweede maand afwezigheid van hun werknemers, is voor UNIZO een absolute "no go". Dat benadrukt gedelegeerd bestuurder, Danny Van Assche in een reactie op de mediaberichtgeving daarover.

"We zien hoegenaamd niet in hoe zo'n maatregel werkgevers nog meer zou kunnen 'responsabiliseren' in een context waarbij ze veelal totaal geen vat hebben op de oorzaken of oplossingen voor de afwezigheid", gaat Danny Van Assche verder. "Het enige resultaat zal zijn dat werkgevers nóg meer op kosten worden gejaagd, terwijl zij zelf ook slachtoffer zijn van de langdurige afwezigheden. Werkgevers vragen niet liever dan dat hun medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen, zeker gelet op de huidige arbeidskrapte."

UNIZO stelt zich luidop vragen over de échte redenen voor dit voorstel. "Bij ons komt dit toch eerder binnen als een pestmaatregel in het kader van de fiscale onderhandelingen. Het voorstel is ook symptomatisch voor een beleid waarbij werkgevers eerder worden tegengewerkt dan geholpen om het ziekteverzuim op hun werkvloer onder controle te houden. Terwijl ze aan de ene kant een extra factuur voor hun langdurig zieken gepresenteerd krijgen, wordt hen aan de andere kant de mogelijkheid ontnomen om een ziektebriefje te eisen voor de eerste ziektedagen", besluit Danny Van Assche. "Wij stellen dan ook onomwonden ons veto tegen dit voorstel."

Meer weten? 
Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be

 

Nuttig voor jou