barometerUNIZO ziet een zogenaamde 'coronabarometer', waartoe het Overlegcomité de opdracht gaf aan het Coronasecretariaat, niet zitten. "Zo'n barometer zou tot veel te strenge maatregelen leiden, die veel te arbitrair zouden kunnen worden opgelegd,  zonder ruimte voor creatievere, meer pragmatische en werkbare oplossingen" , argumenteert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Wij zien meer heil in een evidence based aanpak, ook al komt die neer op minder voorspelbaarheid en meer bijsturingen onderweg."

"Een coronabarometer creëert de illusie van voorspelbaarheid in een situatie die niet voorspelbaar is", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Geen enkele barometer kan, bijvoorbeeld, de opkomst en impact van nieuwe coronavarianten voorspellen. Dat hebben we sinds het voorbije najaar, tot op vandaag, aan den lijve moeten ondervinden. Het ergste wat ons kan overkomen is een barometer die 'onder het mom van de duidelijkheid' abstractie maakt van een gewijzigde werkelijkheid, waardoor bedrijven en sectoren nodeloos te zware beperkingen, tot en met een sluiting, kunnen opgelegd krijgen. Zonder marge voor overleg en bijsturing. Een coronabarometer, opgesteld onder de delta-variant in een context zonder vaccinatie, zou vandaag bijvoorbeeld totaal onbruikbaar zijn, wat iedereen begrijpt. Hetzelfde zou net zo goed gelden voor een barometer die vandaag opgesteld zou worden."

Basisregel nummer één voor UNIZO: Elke voorgestelde maatregel moet wetenschappelijk zijn onderbouwd op grond van epidemiologische inzichten, die na verloop van tijd kunnen evolueren.
Tweede fundamentele basisregel voor UNIZO: Sectoren moeten vooraf worden betrokken bij nieuwe maatregelen die de overheid overweegt in de strijd tegen de pandemie. Ze hebben recht op een duidelijke uitleg over het waarom en het nut van bepaalde maatregelen en moeten de kans krijgen om mee na te denken over minder ingrijpende alternatieven met een gelijkaardig resultaat. Meteen daarbij aansluitend moet de overheid, als derde basisregel, ook een concreet uitzicht bieden op afbouw van de beperkende maatregelen van zodra aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een doelgericht steunpakket voor de betrokken sectoren, dat meteen wordt geactiveerd bij de invoering van de maatregelen, maakt de door UNIZO voorgestelde benadering compleet.

"We hebben nu intussen toch al genoeg ervaring met de wispelturigheid van het coronavirus en haar varianten om te beseffen dat je hier geen vaste, arbitraire barometer kan op loslaten", besluit Danny Van Assche.

Info: BestandLees hier de nota waarin UNIZO haar argumenten tegen een coronabarometer en haar alternatieve voorstellen uitvoeriger beargumenteert en onderbouwt...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be