Uit cijfers van Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris blijkt dat de Brusselse werkloosheidscijfers gestegen zijn van 13,9% vorig jaar naar 14,2% nu. "Onbegrijpelijk dat dit soort van percentages zo dichtbij mogelijk zijn in tijden van arbeidskrapte voor onze ondernemingen", stelt Danny Van Assche, topman van UNIZO. "De grootste visvijver van werkkrachten is dus niet het verre buitenland, maar Brussel en bij uitbreiding Wallonië." UNIZO pleit daarom voor grotere inspanningen om deze doelgroep te activeren met een doordacht interregionaal arbeidsmobiliteitsplan.

Zelfstandige ondernemers zijn al jaren naarstig op zoek naar werkkrachten. Uit de laatste UNIZO bevraging hierover bleek dat 77% van de ondernemers die vacatures heeft openstaan moeite heeft om die in te vullen en  47% geeft zelfs aan vacatures niet ingevuld te krijgen. "Als we dan zien dat andere regio's in ons land alsmaar meer werklozen hebben, is er dringend nood aan een plan om hen te activeren, ook bij onze Vlaamse ondernemingen", zegt Danny Van Assche. "Onze zelfstandige ondernemers hebben massaal vacatures openstaan en Brusselse en Waalse arbeidskrachten zijn er in overvloed. 1 + 1 = 3 in deze. Opvolging, opleiding en vervolgens doorstroming naar onze vacatures zijn daarom volop nodig."

De Brusselse regeringsonderhandelingen lopen niet van een leien dakje, mede door budgettaire kwesties. Dit kan volgens de ondernemersorganisatie dus helpen om kostenbesparend én economiestimulerend de toekomst structureel aan te pakken. Ook voor Wallonië liggen hier opportuniteiten

Ben jij ook al lang op zoek naar een extra werknemer? Misschien is diversiteit dé oplossing voor jouw verhaal. Klop aan bij het team van Elk Talent Aan Boord om jouw HR-structuur samen met hen voor te bereiden op een inclusiever bedrijf.