Ja, ik word lid van Bouwunie en UNIZO

Wil ook jij als bouwondernemer gebruik maken van onze straffe incassoservice met de expertise van Intrum?

Word hier meteen lid van UNIZO en Bouwunie.

Optie 1: De aanmaning

Je hebt openstaande facturen. Jouw herinneringen blijven onbeantwoord? Maar je wil nog even wachten om de grotere middelen in te schakelen? In samenwerking met Intrum sturen we jouw schuldenaar een laatste stevige aanmaning. Helemaal gratis voor Bouwunie-/UNIZO leden! 

Blijft de betaling zelfs na deze brief geheel of gedeeltelijk uit, dan kan je als UNIZO-lid beroep doen op de incassoservice van Intrum.
Hier lees je de voorwaarden van onze aanmaningsservice.

Bezorg ons alle gegevens online en eerstdaags ontvangt jouw schuldenaar een stevig schrijven in zijn of haar bus.  

Ik maak gebruik van de aanmaningsservice voor Bouwunie-/UNIZO-leden

Optie 2: De incassoservice

Als herinneringen en aanmaningen niets meer uithalen, dan is het tijd voor een gespecialiseerde aanpak. UNIZO/Bouwunie en het incassokantoor Intrum werkten hiervoor een bijzonder gunstige regeling uit exclusief voor UNIZO-leden.

De gunstige voorwaarden van de incassoservice voor Bouwunie-/UNIZO-leden:

Ik maak gebruik van de Incassoservice voor Bouwunie-/UNIZO-leden

1ste fase: Minnelijke invordering nationale dossiers

In de nationale minnelijke invordering is het eenvoudig: indien er niets wordt ingevorderd, dan kost het jou als bouwondernemer niets. Zodra er na tussenkomst van de incassoservice betalingen worden verricht, dan wordt hierop een commissie verrekend bij wijze van vergoeding. Deze commissie bedraagt 10 % voor facturen die niet ouder zijn dan 90 dagen (12% tot 360 dagen, 15% tot 720 dagen, 30% boven de 720 dagen). Er wordt steeds geprobeerd om niet alleen de hoofdsom, maar ook intresten en schadebeding te recupereren. Ook deze worden dan aan jou betaald, mits toepassing van hetzelfde commissiepercentage als op de hoofdsom.

Een voorbeeld: Je hebt een openstaande factuur van 1.000 €  (openstaand 180 dagen,, 12% commissie). De intresten bedragen 60 € en het schadebeding 180 € (dit gaat uit van uw algemene verkoopsvoorwaarden van 12% rente en 18% schadebeding). Stel dat de incassoservice erin slaagt alles te innen, dan ontvang je 1.091,2 € of meer dan uw initiële hoofdsom.

Opgelet, er wordt wel steeds een minimumcommissie van 20 € ingehouden voor de werkingskosten. Hou er dus rekening mee dat voor kleine vorderingen onder de 200 € de commissie hoger is dan 10 %.  Bijkomend voordeel: de betalingen die de incassoservice ontvangt aangaande jouw facturen worden maandelijks naar jou doorgestort (met verrekening van de commissie). Je moet dus niet wachten totdat je zaak volledig is afgesloten. Dit is belangrijk voor jouw cash flow!  Ontvang je rechtstreeks een betaling na tussenkomst van de incassoservice dan zal je een verzoek krijgen om de commissie te betalen (maandelijkse afrekening).

2de fase: nationale gerechtelijke invordering en/of IOS-procedure

Wanneer de minnelijke nationale invorderingsprocedure niet leidt tot een betaling van de openstaande schuldvordering, dan geef je aan, op verzoek van Intrum, of je de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of IOS procedure wil opstarten.

Voorafgaand aan de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of IOS procedure wordt een screening uitgevoerd om na te gaan of de klant al dan niet solvabel is, en dit aan een screeningskost ten bedrage van 50 €. Is deze screening positief, dan wordt de gerechtelijke invorderingsprocedure opgestart. Bij de opstart van de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of IOS procedure is een dossierkost verschuldigd ten bedrage van 100 €.

Bij volledige invordering worden naast alle gerechts- en gerechtsdeurwaarderskosten ook de hoofdsom, intresten en het schadebeding na dagvaarding (of zoals toegekend bij vonnis of arrest) integraal door de klant vereffend. In dat geval wordt op het gerecupereerde bedrag, d.i. hoofdsom, intresten en schadebeding, volgende vergoeding aangerekend: 20% op het gerecupereerde bedrag aan hoofdsom, intresten en schadebeding.

Doe je liever een beroep op een advocaat? Ook dat kan!

Besteed je niet-betaalde facturen liever uit aan een advocaat? Dan kan je hiervoor terecht bij één van de UNIZO-advocaten. Je geniet dan als Bouwunie-/UNIZO-lid van het eerste uur gratis bijstand / advies.

Ik kies een advocaat uit mijn regio

10 praktische tips van Bouwunie om wanbetalers in de bouw te vermijden

Wanbetalers zo veel mogelijk vermijden? Pas deze praktische tips van Bouwunie toe, en vermijd zo slechte betalers. Dek je in, en voorkom dat je in de problemen komt. En zet alles op papier.

 1. Sluit enkel schriftelijke overeenkomsten, of laat mondelinge contracten volgen door een schriftelijke bevestiging. Zoniet, is het jouw woord tegen dat van je klant.
   
 2. Weet dat je klanten steeds mondiger worden. Dit is een feitelijk gegeven waar je niet meer om heen kan. Dek je zoveel mogelijk in op papier: het moet om jouw rechten te vrijwaren.
   
 3. Tussentijds factureren geeft je nog altijd de meeste zekerheid. Het laat je toe om sneller in te grijpen, en het mogelijke verlies bij deze klant tot het minimum te herleiden.   
   
 4. Verstuur een ingebrekestelling altijd zowel via aangetekende brief als via gewone post. Verwijs in de aangetekende brief naar de brief via gewone post, en vice versa. Zo kan de klant nooit beweren dat hij de brief niet heeft gekregen. Mails volstaan niet!
   
 5. Verstuur een ingebrekestelling in een blanco enveloppe waarop het adres handgeschreven is, wanneer je vreest dat herkenbare briefwisseling in de papiermand belandt.     
   
 6. Veel aannemers hebben schrik om aangetekende brieven te schrijven, omdat zij menen dat dit te agressief overkomt. Maar waarom zou een aangetekende brief niet beleefd en vriendelijk kunnen geschreven zijn? Start je brief bijvoorbeeld met 'Behoudens een vergissing van onzentwege…' of 'Wij verontschuldigen ons mocht dit schrijven uw betaling hebben gekruist.' . En eindig met 'Wij verontschuldigen ons u deze brief aangetekend te moeten sturen maar doen dit om onze rechten te vrijwaren'.
   
 7. Beperk een ingebrekestelling tot de kern van de zaak. De verleiding is soms groot om je emoties de vrije loop te laten. Een rechter zal echter enkel rekening houden met argumenten die steek houden.
   
 8. Kom je tot een akkoord over de minnelijke beëindiging van de werken? Zet het akkoord dan ook op papier. Bovendien moet een tegensprekelijke staat van bevinding en de eindafrekening opgemaakt worden.
   
 9. Ga niet in zee met een klant waarvan je op voorhand weet dat het een moeilijke klant is. De klant kost je misschien meer dan je dacht dat hij ooit zou opbrengen. 
   
 10. Gebruik de Bouwunie modelbrieven in de strijd tegen slechte betalers, zoals de ingebrekestelling, het afbetalingsplan,… Waterdichte juridische documenten waarmee je sterk in je schoenen staat.

   

 Meer weten?

Lees hier het nieuwste Bouwunie-dossier 'Wanbetalers in de bouw", waaruit blijkt dat momenteel maar liefst 7 op 10 bouwondernemers last heeft van slechte betalers.

Download hier gratis de Bouwunie-pocket "Juiste contracten opstellen en slechte betalers vermijden"

Ja, ik word lid van Bouwunie en UNIZO

Wil ook jij als bouwondernemer gebruik maken van onze straffe incassoservice met de expertise van Intrum?

Word hier meteen lid van UNIZO en Bouwunie.