Personeel in de kinderopvang

Het in dienst nemen van personeel houdt meteen ook in dat je HR-management in orde moet zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij een correct loon ontvangen. Kinderopvang bevindt zich in paritair comité 331, maar de lonen en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de subsidietrap.

Lonen PC 331

Zoals in de meeste sectoren worden verschillende arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en werkgevers. Dat is ook het geval voor de sector van de vergunde kinderopvang. Stel je mensen te werk in deze sector of ben je dat van plan, dan is het noodzakelijk dat je de afspraken kent en correct toepast:

  • Wat is Paritair Comité 331 en wat houdt het concreet in?
  • Welke loonvoorwaarden zijn van toepassing op mijn personeel?
  • Wat houdt de Bijzondere CAO in?
  • Welke minimumlonen zijn voor je werknemers van toepassing?
  • Moet je al dan niet eindejaarspremie betalen?

 

Let op! De bedragen vernoemd in het webinar werden ondertussen geïndexeerd. Een schriftelijke uitleg en een overzicht van de meeste bedragen kan je terugvinden in dit document.

Het is belangrijk steeds de juiste lonen uit te betalen. Betaal je namelijk te veel, dan is dit voor de werknemer een verworven recht waar je niet onder uit kan. Win dus steeds advies in voordat je start met de betaling van lonen. Neem hiervoor contact op via ondernemerslijn@unizo.be zodat je lonen nagekeken kunnen worden. Geef even mee dat je belt voor een vraag in verband met kinderopvang (je hoeft hiervoor geen lid te zijn van UNIZO) zodat je bij de juiste adviseur terechtkomt.

Als nieuwe werkgever kan je genieten van een bijdragevermindering voor de eerste zes werknemers.

Laat zeker een simulatie maken bij een sociaal secretariaat.

Het statuut van werknemer

In onderstaande kennisclip kom je meer te weten over het statuut van een werknemer in de kinderopvang. Bekijk zeker ook de vergelijking van de sociale rechten voor de statuten zelfstandige en werknemer

 

Personeelsinformatie

Op de adviespagina van UNIZO over personeel kan je meer informatie terugvinden over aanwerven, loonkostvermindering van werknemers, ontslag, verlof, sociale inspectie,...

Werken met vrijwilligers

Naast je vaste personeelsleden zou je ook kunnen werken met vrijwilligers voor bepaalde taken. Denk maar een aan wekelijks voorleesmoment of wat extra hulp bij een uitstap. In dit geval zijn er een aantal voorwaarden die je in het achterhoofd dient te houden. Alles over het statuut van vrijwilliger in de kinderopvang kom je te weten in onderstaande kennisclip.