Personeel in de kinderopvang

Het in dienst nemen van personeel houdt meteen ook in dat je HR-management in orde moet zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij een correct loon ontvangen. Kinderopvang bevindt zich in paritair comité 331, maar de lonen en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de subsidietrap.

Lonen PC 331

Zoals in de meeste sectoren worden verschillende arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en werkgevers. Dat is ook het geval voor de sector van de vergunde kinderopvang. Stel je mensen te werk in deze sector of ben je dat van plan, dan is het noodzakelijk dat je de afspraken kent en correct toepast:

  • Welke loonvoorwaarden zijn van toepassing op mijn personeel?
  • Welke minimumlonen zijn voor je werknemers van toepassing?
  • Moet je al dan niet eindejaarspremie betalen?
  • Moet je rekening houden met anciënniteit?

Let op! De bedragen vernoemd in het webinar werden ondertussen geïndexeerd. Een schriftelijke uitleg en een overzicht van de meeste bedragen kan je terugvinden in dit document

Als nieuwe werkgever kan je genieten van een bijdragevermindering voor de eerste zes werknemers.

Het is belangrijk steeds de juiste lonen uit te betalen. Betaal je namelijk te veel, dan is dit voor de werknemer een verworven recht waar je niet onder uit kan. Win dus steeds advies in voordat je start met de betaling van lonen. Neem hiervoor contact op via infopunt@mentesvzw.be zodat je lonen nagekeken kunnen worden. Geef even mee dat je belt voor een vraag in verband met kinderopvang (je hoeft hiervoor geen lid te zijn van UNIZO) zodat je bij de juiste adviseur terechtkomt.

Groeipad Trap 2b

Eind 2014 tekende de Vlaamse overheid een groeipad uit in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b, op te trekken tot het niveau van de kinderopvang met subsidietrap 2a. Want hoewel organisaties met subsidietrap 2b dezelfde voorwaarden vervullen als organisaties met subsidietrap 2a, krijgen ze om budgettaire redenen nog steeds lagere subsidies. Vanaf 1 december 2018 ging de 3de fase van het groeipad van start.De Vlaamse overheid activeerde de derde fase in de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b. De Vlaamse Regering beloofde intussen ook de start van de vierde fase. De invoering wordt verwacht op 1 juli 2020.

Een overzicht voor de lonen op trap 2b kan je hier terugvinden. Je dient naar de juiste fase te kijken.

Fase drie betekent een:

  • verhoging van de lonen;
  • toekenning van een gedeeltelijke haard- of standplaatsvergoeding;
  • toekenning van een gedeeltelijke eindejaarspremie.

In fase vier gaan deze een stuk omhoog. 

Verhoging van de lonen

Tot op vandaag kreeg het personeel uit de kinderopvang met subsidietrap 2b, een minimumbrutoloon van 1.707,89 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling. Met de invoering van fase 2 wordt het personeel nu ook ingeschaald in de functieclassificatie zoals die geldt voor de kinderopvang subsidietrap 2a en zal men geleidelijk aan hetzelfde loon genieten. Een overzicht van de lonen kan je hier terugvinden. Zo ontvangt een gediplomeerde kinderverzorgster vanaf 1 december 2018 bij haar indiensttreding een brutomaandloon van 1.866,23 euro in plaats van de huidige 1.707,89 euro. Een overzicht van de lonen kan je hier vinden.

Toekenning van een gedeeltelijke haard- of standplaatsvergoeding  

Naast het gewone loon hebben medewerkers in de non-profitsector vaak ook nog recht op een haard- of standplaatsvergoeding: een regel die ook werknemers uit de overheidssector kennen.

Vanaf 1 december 2018 ontvangt het personeel van de organisaties actief in de kinderopvang met subsidietrap 2b, een haard- of standplaatsvergoeding gelijk aan 25,86% van de bedragen die werknemers krijgen in de kinderopvang met subsidietrap 2a. Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een haardtoelage van 26,48 euro. Heeft zij recht op de standplaatstoelage? Dan bedraagt deze 13,24 euro.

Toekenning van een gedeeltelijke eindejaarspremie

Momenteel is er in de kinderopvang met subsidietrap 2b geen eindejaarspremie voor de werknemers. Vanaf 1 december 2018 krijgen zij wel een eindejaarspremie toegekend gelijk aan 25,86% van het bedrag van de eindejaarspremie die geldt in de kinderopvang met subsidietrap 2a. Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een eindejaarspremie van 478,90 euro als zij de hele referteperiode gewerkt heeft. 

Bijkomende vragen

Heb je nog bijkomende vragen? Neem dan zeker contact op met infopunt@mentesvzw.be of met jouw sociaal secretariaat. We helpen je graag verder.

Bron: Karien Defoor, Liantis

 

Het statuut van werknemer

In onderstaande kennisclip kom je meer te weten over het statuut van een werknemer in de kinderopvang. Bekijk zeker ook de vergelijking van de sociale rechten voor de statuten zelfstandige en werknemer

 

Personeelsinformatie

Op de adviespagina van UNIZO over personeel kan je meer informatie terugvinden over aanwerven, loonkostvermindering van werknemers, ontslag, verlof, sociale inspectie,...

Werken met vrijwilligers

Naast je vaste personeelsleden zou je ook kunnen werken met vrijwilligers voor bepaalde taken. Denk maar een aan wekelijks voorleesmoment of wat extra hulp bij een uitstap. In dit geval zijn er een aantal voorwaarden die je in het achterhoofd dient te houden. Alles over het statuut van vrijwilliger in de kinderopvang kom je te weten in onderstaande kennisclip.