Personeel in de kinderopvang

Het in dienst nemen van personeel houdt meteen ook in dat je HR-management in orde moet zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij een correct loon ontvangen. Kinderopvang bevindt zich in paritair comité 331, maar de lonen en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de subsidietrap.

Lonen PC 331

Zoals in de meeste sectoren worden verschillende arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en werkgevers. Dat is ook het geval voor de sector van de vergunde kinderopvang. Stel je mensen te werk in deze sector of ben je dat van plan, dan is het noodzakelijk dat je de afspraken kent en correct toepast:

  • Welke loonvoorwaarden zijn van toepassing op mijn personeel?
  • Welke minimumlonen zijn voor je werknemers van toepassing?
  • Moet je al dan niet eindejaarspremie betalen?
  • Moet je rekening houden met anciënniteit?

Let op! De bedragen vernoemd in het webinar werden ondertussen geïndexeerd. Een schriftelijke uitleg en een overzicht kan je terugvinden in dit document.

Als nieuwe werkgever kan je genieten van een bijdragevermindering voor de eerste zes werknemers.

Het is belangrijk steeds de juiste lonen uit te betalen. Betaal je namelijk te veel, dan is dit voor de werknemer een verworven recht waar je niet onder uit kan. Win dus steeds advies in voordat je start met de betaling van lonen. Neem hiervoor contact op via infopunt@mentesvzw.be zodat je lonen nagekeken kunnen worden. 

Groeipad Trap 2b

Eind 2014 tekende de Vlaamse overheid een groeipad uit in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b, op te trekken tot het niveau van de kinderopvang met subsidietrap 2a. Want hoewel organisaties met subsidietrap 2b dezelfde voorwaarden vervullen als organisaties met subsidietrap 2a, krijgen ze om budgettaire redenen nog steeds lagere subsidies. Vanaf 1 december 2018 ging de 3de fase van het groeipad van start.De Vlaamse overheid activeerde de derde fase in de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b. Ondertussen trad fase 4 in werking op 1 juli 2020 en fase 5 op 1 april 2021. 

  • Een overzicht voor de lonen op trap 2b geldig vanaf 1 april 2021 tot 30 april 2021 kan je hier terugvinden. 
  • Op 1 mei traden de nieuwe barema's na VIA 6 in werking. Deze gelden tot 30 september 2021. Je kan ze hier terugvinden. 
  • Op 1 oktober 2021 vond een indexering plaats, de barema's die gelden vanaf 1 oktober 2021 kan je hier terugvinden. 

Heb je nog bijkomende vragen? Neem dan zeker contact op met infopunt@mentesvzw.be of met jouw sociaal secretariaat. We helpen je graag verder.

Het statuut van werknemer

In onderstaande kennisclip kom je meer te weten over het statuut van een werknemer in de kinderopvang. Bekijk zeker ook de vergelijking van de sociale rechten voor de statuten zelfstandige en werknemer

 

Personeelsinformatie

Op de adviespagina van UNIZO over personeel kan je meer informatie terugvinden over aanwerven, loonkostvermindering van werknemers, ontslag, verlof, sociale inspectie,...

Werken met vrijwilligers

Naast je vaste personeelsleden zou je ook kunnen werken met vrijwilligers voor bepaalde taken. Denk maar een aan wekelijks voorleesmoment of wat extra hulp bij een uitstap. In dit geval zijn er een aantal voorwaarden die je in het achterhoofd dient te houden. Alles over het statuut van vrijwilliger in de kinderopvang kom je te weten in onderstaande kennisclip.