Wat is een btw-nummer?

Elk bedrijf dat btw-plichtig is dient over een btw-nummer te beschikken. Dit btw-nummer is gelijk aan je ondernemingsnummer en dient geactiveerd te worden bij het ondernemingsloket. Het is bij dat ondernemingsloket dat je ook je ondernemingsnummer moet aanvragen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Ben ik btw-plichtig als zelfstandig ondernemer?

Iedereen die in de uitoefening van een activiteit geregeld en zelfstandig leveringen van goederen of van diensten verricht zoals omschreven in het Wetboek van btw, is onderworpen aan de btw-plicht. Wat zijn de gevolgen?

In dat geval moet je je registreren bij de btw-administratie en btw aanrekenen op je facturen. Het btw-tarief bedraagt 6, 12 of 21% naargelang het product of de dienst. Na de activatie van je btw-nummer bij het ondernemingsloket doet je ondernemingsnummer ook dienst als btw-nummer. Deze inschrijving kan je in orde brengen bij Liantis ondernemingsloket.

Enkele speciale gevallen:

 • Ondernemers die voor 75% van hun omzet geen factuur uitreiken aan hun klanten (leveringen aan particulieren), kunnen opteren voor de forfaitaire btw-regeling.
  Deze forfaitaire btw-regeling kan enkel van toepassing zijn voor de beroepen waarvoor forfaitaire grondslagen werden vastgelegd. Je omzet mag dan nooit meer dan 500.000 EUR excl. btw bedragen. Maar ook als je kiest voor deze forfaitaire btw-regeling moet je een btw-activering aanvragen! De forfaitaire btw-regelingen doven ook uit en zullen vanaf 01/01/2028 verdwijnen.
 • Bedraagt je omzet maximum 25.000 EUR excl. btw, dan kan je gebruik maken van de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen en moet je geen btw aangeven. Je moet geen btw aanrekenen, maar kan zelf ook geen btw aftrekken. Je moet ook in dat geval je btw-status laten activeren. De verplichting om de jaarlijkse btw-klantenlisting in te dienen blijft eveneens gelden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Welke btw-tarieven moet je toepassen?

Tarief van 0%

 • Dag- en weekbladen die tenminste 48 keer per jaar verschijnen (niet het krantennieuws via internet), recuperatiestoffen en -producten.

Tarief van 6%

 • levende dieren voor consumptie, vlees en slachtafvallen, vis, schaal-, schelp- en weekdieren voor consumptie (uitgezonderd kaviaar, langoesten, krabben, zee- en rivierkreeften, oesters en de daarmee bereide voeding);
 • melk en zuivelproducten, eieren, honing;
 • Levende planten en producten van bloementeelt;
 • groenten, planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden, fruit, schillen van citrusvruchten en van meloenen;
 • Koffie, thee, maté en specerijen;
 • Granen;
 • Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder;
 • Gommen, harsen en andere plantensappen en platenextracten;
 • producten van de meelindustrie, mout, zetmeel;
 • Bereidingen van vlees, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren;
 • Suiker en suikerwerk;
 • Cacao en bereidingen ervan;
 • Bereidingen van graan, meel, zetmeel, groenten, vruchten of plantendelen;
 • vetten en oliën;
 • andere voedingsmiddelen (onder meer basisproducten voor dranken) (uitgezonderd bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.);
 • voedsel voor dieren, meststoffen, dierlijke producten (enkel in het kader van landbouw, niet voor huisdieren);
 • Resten en afval van de voedselindustrie;
 • gewoon natuurlijk water (via distributie, geleverd door middel van leidingen);
 • farmaceutische producten;
 • tijdschriften en boeken;
 • originele kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten;
 • auto’s voor personenvervoer voor invaliden, onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren voor deze voertuigen;
 • doodskisten;
 • orthopedische toestellen en invalidenwagens;
 • landbouwdiensten;
 • vervoer (personen);
 • inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak;
 • auteursrechten, uitvoeren van concerten en voorstellingen;
 • hotels en campings;
 • bloem- en sierteelt;
 • herstelling van fietsen;
 • herstelling van schoeisel en lederwaren;
 • herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen.
 • werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningen die ouder zijn dan tien jaar (onder voorwaarden);
 • afbraak en heropbouw woning (tijdelijk tot 31/12/2023)

Tarief van 12%

 • restaurant- en cateringdiensten (met uitzondering van het verschaffen van dranken en de eenvoudige levering van bereide maaltijden en dranken); 
 • steenkool;
 • banden voor landbouwmachines en tractoren;
 • fytofarmaceutische producten; levering van sociale woningen;
 • margarine.

Tarief van 21%

 • Alle andere goederen en diensten.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 17/08/2023

Welk btw-tarief als u zaken met verschillend btw-tarief verkoopt?

Bij de facturatie aan uw klant worden ook zaken zoals postzegels, maaltijden etc doorgerekend die onder een ander btw-tarief vallen dan de 21% die u normaal moet aanrekenen. Hoe factureert u dit correct?

In dat geval geldt de regeling “hoofdhandeling” (bijzaak volgt hoofdzaak). Dit houdt in dat voor kosten die rechtstreeks verband houden met een levering van goederen of van een dienst, op de doorgerekende kosten dezelfde btw-regels van toepassing zijn als op de hoofdhandeling. Dit geldt ongeacht of die kosten in één factuur samen met de hoofdhandeling gefactureerd worden dan wel er voor die kosten een (tweede) afzonderlijke factuur opgemaakt wordt (art. 26 W. BTW).

Moet dus op de hoofdhandeling btw gerekend worden, dan moet u ook op het bedrag (excl. btw) van die doorgerekende kosten btw rekenen tegen hetzelfde tarief als voor de hoofdhandeling, ook als er voor die kosten een ander btw-tarief zou gelden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Waarop wordt btw gerekend?

De maatstaf van heffing is het bedrag waarop de btw wordt berekend. Tot de maatstaf van heffing behoort: de prijs van het geleverde product of de dienst, verminderd met alle kortingen en vermeerderd met de op de factuur aangerekende lasten (zoals verplaatsingskosten, vervoer, verpakking, e.d.).

Wanneer op de factuur een korting voor contante betaling (disconto) voorzien is, mag de maatstaf van heffing verminderd worden met die korting, ongeacht het feit of de klant al dan niet contant betaalt.

De aangerekende en niet terug te sturen verpakking maakt deel uit van de maatstaf van heffing. De aangerekende, maar terug te sturen verpakking (die op dat ogenblik wordt terugbetaald) maakt geen deel uit van de maatstaf van heffing. Het gaat hier bijvoorbeeld om leeggoed bij drank, paletten, …

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/07/2023

Welke btw-administratie moet u voeren?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Dat hangt af van de omzet van uw onderneming: U ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Welke btw-documenten moet u bijhouden?

Er geldt een bewaarplicht voor btw-documenten. Meer bepaald gaat het over de volgende documenten.

1. Het boek van inkomende facturen;
2. het boek van uitgaande facturen;
3. het dagboek van ontvangsten;
4. het register van de teruggaven;
5. het maakloonregister.

Nog bij te houden zijn:

 • Documenten waarvan de opmaak of de uitreiking voorgeschreven is door de btw-wetgeving, bv. facturen, vervoerdocumenten, rekeningen en ontvangstbewijzen, invoer- en uitvoerdocumenten;
 • Facturen of documenten die als dusdanig dienst doen met betrekking tot de verwerving van goederen binnen de EU of tot in het buitenland verrichte aankopen. Dit geldt zowel voor belastingplichtige als niet-belastingplichtige rechtspersonen;
 • Uittreksels van rekeningen van financiële instellingen, fiscale afrekeningen en kwitanties, het bestek, de inventaris, de gedetailleerde facturen en het leveringsbewijs waarnaar de factuur verwijst
 • De bewaarplicht bestaat ook voor stukken die niet door de btw-wetgeving voorgeschreven zijn, maar wel betrekking hebben op de economische activiteit, zoals bv kassarollen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

In welke vorm moet u uw btw-documenten bijhouden?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De btw-documenten moeten bijgehouden worden in ori ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wanneer kan u genieten van maandelijkse teruggave van btw?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer u meer btw in aftrek kan brengen dan u zel ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Waar kan u de geldigheid van een btw-nummer nakijken?

De geldigheid van een btw-nummer kan je opzoeken via het VIES-systeem. Klik hier.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/07/2023

Nieuwe richtlijnen m.b.t. beleid inzake btw-boetes

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De btw-boetes zijn sinds verscheidene jaren een do ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Uw leverancier vergiste zich van btw-tarief. Heeft het zin om dat te laten corrigeren?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kan u de reeds doorgestorte btw van een factuur die nooit betaald wordt nog terugkrijgen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer een factuur onbetaald blijft, kan de hande ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

BTW-aftrek volgens werkelijk gebruik

Vanaf 1 januari 2023 moet je als gemengde belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als je kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Daarnaast moet je bepaalde gegevens over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek meedelen. Alle info vind je hier: 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 30/01/2023

Tools

Ondernemingsnummer opzoeken

Verifieer hier gratis een ondernemingsnummer naar wens. Je kan zoeken op naam, adres of op het nummer zelf. Met de hulp van partner GraydonCreditsafe.

Ga naar de tool

Nuttig voor jou