Welke loonkostvermindering kan je krijgen bij de aanwerving van personeel?

Laatste aanpassing: 
14/01/2021

Voor iedereen: de "structurele" lastenverlaging

Voor alle werkgevers in de privésector en voor alle werknemers die volledig onderworpen zijn aan de sociale zekerheid geldt een algemene vorm van sociale zekerheidsvermindering om de patronale loonkosten terug te brengen tot het gemiddelde van onze buurlanden. Je sociaal secretariaat volgt dit op en past de vermindering automatisch toe.

Daarnaast: doelgroepvermindering bij eerste aanwervingen

Als je voor een arbeider of bediende aanwerft, kan je genieten van een forse vermindering van de socialezekerheidsbijdragen bij je eerste aanwervingen. De voordelen zijn verschillend voor een eerste, tweede, derde of volgende werknemer. Met de zogenaamde "taxshift" werd deze maatregel aanzienlijk versterkt. Dit zijn de bijdrageverminderingen die gelden sinds begin 2016.

Volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage voor de eerste aanwerving

Er zijn geen werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid verschuldigd voor een eerste werknemer die nu wordt aangeworven. Deze regel gold aanvankelijk voor de periode 2016-2020, maar werd verlengd met ingang van 1 januari 2021. De vrijstelling geldt in principe voor onbepaalde duur.  

Extra verlaging voor de tweede en vijfde aanwerving en uitbreiding bij de zesde aanwerving

De volgende verminderingen van werkgeversbijdragen gelden voor de tweede tot de zesde werknemer, aangeworven vanaf 2016 (vermindering per kwartaal):

 

Kwartaal 1 t.e.m. 5

Kwartaal 6 t.e.m. 9

Kwartaal 10 t.e.m. 13

Tweede werknemer

1.550 EUR

1.050 EUR

450 EUR

Derde werknemer

1.050 EUR

450 EUR

450 EUR

Vierde werknemer

1.050 EUR

450 EUR

0 EUR

Vijfde werknemer

1.000 EUR

400 EUR

0 EUR

Zesde werknemer

1.000 EUR

400 EUR

0 EUR

Wat zijn de voorwaarden om van die doelgroepverminderingen te kunnen genieten?

Voorwaarden m.b.t. de werkgever:

Om recht te hebben op de vermindering voor de eerste werknemer, mag de werkgever gedurende ten minste vier opeenvolgende kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal van de indiensttreding, geen werkgeversbijdragen verschuldigd zijn geweest. De eerste werknemer mag ook geen werknemer vervangen die gedurende deze periode in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

De bijdragevermindering voor de tweede (en volgende) werknemer wordt toegekend op voorwaarde dat de werkgever gedurende ten minste vier opeenvolgende kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal van de indiensttreding, geen werkgeversbijdragen verschuldigd is geweest voor meer dan één (… tot vijf) werknemers. Ook hier wordt gekeken naar de tewerkstelling in de technische bedrijfseenheid waartoe de werkgever behoort.

Om na te gaan of je een “nieuwe werkgever” bent, wordt geen rekening gehouden met reeds tewerkgestelde:

  • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;

  • werknemers tewerkgesteld met een contract beoogd in artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (leerovereenkomst, stageovereenkomst, overeenkomst socio-professionele inschakeling, beroepsinlevingovereenkomst);

  • dienstboden

  • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;

  • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, …).

Voorwaarden m.b.t. de werknemer

De bijdrageverminderingen voor eerste aanwervingen worden vandaag toegekend voor alle werknemers (behalve de uitzonderingen die hierboven zijn opgelijst). De werknemer moet vóór zijn aanwerving dus niet aan specifieke voorwaarden voldoen.

De vermindering hangt ook niet vast aan een bepaalde werknemer. Je kan als werkgever elk kwartaal opnieuw kiezen voor welke werknemer hij de vermindering vraagt. De werknemer waarvoor de bijdragevermindering oorspronkelijk werd toegekend, moet dus niet meer fysiek in dienst zijn.

Zijn er nog andere specifieke steunmaatregelen?

Daarnaast bestaan er nog diverse maatregelen als tewerkstellingssteun.

Zo zijn er onder andere de doelgroepverminderingen voor jongeren, ouderen en personen met een handicap

Begeleiding nodig bij de aanwerving van personeel?

Liantis zet je op de goede weg

Meer over: Aanwerven, Starten, Personeel aanwerven, Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!