Actief binnen de deeleconomie: Hoeveel belastingen betalen? Wat met sociale bijdragen?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Deeleconomie is de voorbije jaren in opmars. Vooral via online platforms worden steeds meer goederen en diensten rechtstreeks onder particulieren aangeboden buiten het traditionele commerciële circuit. Denk maar aan Uber en soortgelijke platformen. Er zijn regels vastgelegd waaronder deze deeleconomie kan opereren. Wie daaraan voldoet betaalt geen belastingen op deze inkomsten en is vrijgesteld van sociale bijdragen (op grond van de zogenaamde bijkluswet).

Wat houdt de regeling in?

Wanneer u diensten levert aan particulieren door tussenkomst van een (elektronisch) platform kan dit onder bepaalde voorwaarden onbelast. 

Wat zijn de voorwaarden?

  1. Het moet gaan om inkomsten uit diensten (niet levering van goederen).
  2. Het moet gaan om diensten verstrekt aan ‘private natuurlijke personen’ (niet aan bedrijven).
  3. Het moet gaan om diensten die een nevenactiviteit zijn. De dienst moet dus losstaan van de zelfstandige beroepsactiviteit of van de core business van de vennootschap waarvan men bedrijfsleider is. Voor werknemers bestaat er meer flexibiliteit.
  4. De diensten moeten verstrekt worden via een door de overheid erkend of georganiseerd elektronisch platform.
  5. De vergoedingen worden enkel door (tussenkomst van) het platform betaald of toegekend.
  6. De vergoedingen zijn beperkt tot € 6.130 per jaar (bedrag 2018, te indexeren)

Let op !

Het mag niet gaan over diensten die nauw zijn verbonden met een activiteit die u als zelfstandige verricht of met de activiteit van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent. Indien een werknemer bijklust in dezelfde sector van de beroepsactiviteit,  dan geniet deze wel van de gunstmaatregel.

Let op !

De gunstmaatregel geldt niet voor de levering van goederen. De levering van kant-en-klaarmaaltijden wordt evenwel als levering van een dienst beschouwd als de particulier de maaltijd zelf bereidt. Als de particulier echter pakketten voedingswaren aanbiedt, wordt deze activiteit  beschouwd als een levering van goederen.

Hoeveel mag er maximaal bijverdiend worden bij deeleconomie?

U kunt tot maximaal 6.130 euro bruto per jaar verdienen. Vanaf u de drempel van 6.130 euro overschrijdt, zijn alle inkomsten die u ontvangt via het platform in beginsel zelfstandige beroepsinkomsten. Indien u tegenbewijs kan leveren kunnen deze inkomsten geherkwalificeerd worden als diverse inkomsten.

Wat met de BTW in geval van deeleconomie?

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, moet u geen BTW-nummer aanvragen of een BTW-listing indienen. Ook indien u in de bouwsector bijklust, moet u geen BTW-nummer aanvragen zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Kan een roerend of een onroerend goed verhuurd worden onder de gunstmaatregel van de deeleconomie?

In beginsel geldt de nieuwe regeling niet voor inkomsten uit verhuur of onderverhuur van roerende (een wagen) of onroerende goederen (een kamer). Aanverwante diensten, zoals bijvoorbeeld het serveren van een ontbijt in de kamer, komen wel in aanmerking voor de gunstmaatregel.

Wat met het sociaal statuut?

Zolang  men aan de voorwaarden voldoet én niet meer verdient dan 6.130 euro bruto per jaar is men niet onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige. Van zodra men deze drempel overschrijdt, zal men voor de desbetreffende periode moeten aansluiten als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds.

Onder welke voorwaarden kan een platform voor deeleconomie erkend worden?

Lees er hier meer over.

Meer info?

Check onze themapagina www.unizo.be/deeleconomie

 

 

 

 

 

 

Meer over: Belastingen, Personenbelasting, Deeleconomie, Sociale bijdragen, Starten, Boekhouding, btw, belastingen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!